👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله پی ساختمان

ارتباط با ما

... دانلود ...

پی عبارتست از سازه زیرین و بخشی از خاک مجاور آن که تحت تاثیر سازه و بارهای وارد بر آن می باشد.مبحث 7 مقررات ملی ساختمان ایران پی را اینگونه تعریف می کند: مجموعه بخشهایی از سازه و خاک در تماس با آن که انتقال بار بین سازه و زمین از طریق آن صورت می گیرد.وظیفه پی انتقال بارهای بخشهای فوقانی به خاک زیر پی می باشد بطوریکه تنشهای بیش از حد و همچنین نشستهای اضافی ایجاد نگردد.

مطالب این مقاله بصورت خلاصه عبارتند از:1.برنامه ریزی مطالعات ژئوتکنیک2.مراحل انجام مطالعات3.شناسایی های ژئوتکنیکی4.تتعیین تعداد و فواصل گمانه ها یا چاه ها5.عمق بررسی ها6.ملاحظاتی در طرح پی7.انواع پی8.انواع پی های سطحی

👇محصولات تصادفی👇

شبکه های عصبی پیاده سازی سامانه مدیریت آزمون آنلاین تحقیق بررسی آمانتادین دارویی (بیماری پاركینسون) فایل پاورپوینت فناوری های قرن 21 سریعتر متصل شده هوشمندتر جزوه تایپ شده، رنگی و مصور "ترجمه متون و گرامر زبان دهم دبیرستان"