👈 فروشگاه فایل 👉

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابعاد هوش سازمانی و عملکرد کارکنان

ارتباط با ما

... دانلود ...

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوهAPA)

فهرستــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بخش اول : هوش سازمانی.............................. 32

2ـ 1-1.مقدمه....................................... 32

2-1-2. تعاریف هوش سازمانی ......................... 32

2-1-2-1. هوش در حوزه روانشناسی ................... 34

2-1-2-2. هوش در حوزه سازمانی ..................... 38

2-1-3. اهمیت هوش سازمانی .......................... 40

2-1-4. بهبود هوش سازمانی ......................... 42

2 ـ 1ـ 5. پیش نیازهای ضروری جهت بهبود هوش سازمانی 43

2 ـ 1ـ 5-1. تقویت سرمایه اجتماعی سازمان............ 43

2 ـ 1ـ 5-2. توجه به جایگاه سرمایه فکری در سازمان 43

2 ـ 1ـ 5-3. سرمایه فرهنگی در راستای تقویت سازمان 43

2 ـ 1ـ 5-4. ضرورت توجه به فرهنگ سازمانی............ 44

2 ـ 1ـ 5-5. تبدیل سازمان به سازمان یادگیرنده....... 44

2 ـ 1ـ 6. هوش سازمانی و یادگیری.................... 44

2 ـ 1ـ 7. هوش سازمانی و هوش تجاری.................. 45

2 ـ 1ـ 8. سه مدل نظری برای حمایت از هوش سازمانی 45

2 ـ 1ـ 9. رویکردهای هوش سازمانی ................... 48

2 ـ 1ـ 9-1. رویکرد رفتارگرایی...................... 49

2 ـ 1ـ 9-2. رویکرد شناخت گرایی..................... 49

2 ـ 1ـ 9-3. رویکرد اجتماعی......................... 48

2 ـ 1ـ 10. ضریب هوش سازمانی ....................... 47

2 ـ 1ـ 11. درک شهودی از هوشمندی.................... 50

2 ـ 1ـ 12. ماهیت سازمان های هوشمند................. 53

2 ـ 1ـ 13. هوشمندی رقابتی و هوش سازمانی........... 56

2 ـ 1ـ 14. اقدامات اساسی در هوش سازمانی............ 56

2 ـ 1ـ 15. ابزار سنجش هوش سازمانی.................. 58

2 ـ 1ـ 16. اجزای هوش سازمانی....................... 59

2 ـ 1ـ 16-1. هوش سازمانی به عنوان یک فرایند........ 59

2 ـ 1ـ 16-2. هوش سازمانی به عنوان یک محصول......... 60

2 ـ 1ـ 17. فرایند هوش.............................. 60

بخش دوم : عملکرد .................................. 60

2-2-1. مقدمه ...................................... 67

2 ـ 2ـ 2. تعاریف عملکرد............................ 68

2 ـ 2ـ 3. عملکرد شغلی به عنوان یک مفهوم چند بعدی 70

2 ـ 2ـ 4. انواع عملکرد............................. 73

2 ـ 2ـ 4-1. عملکرد وظیفه ای ....................... 74

2 ـ 2ـ 4-2. عملکرد زمینه ای........................ 75

2 ـ 2ـ 5. تفاوت های بین عملکرد وظیفه ای و عملکرد زمینه ای 76

2 ـ 2ـ 6. کاربردهای عملکرد شغلی.................... 76

2 ـ 2ـ 7. عملکرد سازمانی........................... 77

الف – پیشینه نظری

بخش اول

هوش سازمانی

2 ـ 1. مقدمه:

در بین فاکتورهای انسانی ، بدون تردید عامل هوش در انسانهایی که سازمان را به وجود آورده و حیات و بقاء سازمان به ایشان بستگی دارد ، از جمله عواملی است که در سال های اخیر ، نظر بسیاری از دانشمندان را به خود جلب کرده است ( ملائیان وهمکاران ، 1389 : 78 ).همانگونه که در دنیای انسانی و در حیات پرتلاطم بشری ، انسان هایی موفق خواهند بود که دارای هوش سرشاری باشندتا با بهره گیری از آن بتوانند بر مسائل و مشکلات زندگی فائق آیند. قطعا در دنیای سازمانی نیز ، وضعیت به همین گونه است (سیادت و همکاران ، 1389 :157) امروزه صحبت از انواع مختلف هوش است . در هر مورد ، هوش به توانایی دریافت ، درک و کاربرد نمادها و سمبل ها که نوعی توانایی انتزاعی است ،اشاره دارد. امروزه هوش ، پیشوند بسیاری از مفاهیم مدیریتی شده است و این نشان دهنده تغییر نگاه سازمان های و متفکران سازمانی از هوش تستی بر رویکردهای نوین به مقوله هوش است (بیک زاده و همکاران ، 1389 :144) .

پیشرفت های ایجاد شده در زمینه هوش فردی تاثیر مهمی در شکل گیری مفهوم هوش سازمانی داشته است (Kalkan 2005 : 44) . بر این اساس با توجه به ویژگی های خاص هوش سازمانی ، معلوم شد هرچند که این عامل با هوش فردی مشابهت هایی دارد اما هوش سازمانی یک پیامد اجتماعی و گروهی است ، بدین معنی که این هوش حاصل عملکرد گروهی از افراد است که به عنوان یک واحد عمل می کنند و از این نظر تفاوت های چشم گیری با هوش فردی دارد (سلاسل و همکاران ، 1388 : 27) .

در فصل حاضرمتغیر وابسته (عملکرد شغلی کارکنان ) و متغیر مستقل (هوش سازمانی ) تشریح و با مروری بر ادبیات تحقیق و مطالعات پیشین؛ به نظرات و یافته های صاحبنظران و پژوهشگران در زمینه متغیرهای پژوهش پرداخته شده است.

2ـ 2 . تعاریف هوش سازمانی :

هوش به عنوان یک مفهوم جذاب که زمینه های پژوهشی شگفت انگیزی دارد ، در بسیاری از رشته ها به غیر از روانشناسی فردی و روانشناسی شناختی نیز کاربرد و جذابیت دارد یکی از رشته هایی که علاقه فزاینده ای به هوش و اهمیت آن نشان داده است مدیریت و ادبیات پژوهشی توسعه سازمانی است (Akgan 2007:272) .

هوش عبارتست از توانایی یادگیری و بکارگیری آن ، در سازگاری با اوضاع و احوال تازه و حل مسایل و مشکلات تازه. واژه هوش ، کیفیت پدیده خاصی را بیان می کند که دارای حالت انتزاعی بوده قابل رویت و ملاحظه نیست. به عبارت دیگر ،کلمه ای است که برای نمایاندن یک متغیر غیر حسی بکار رفته و تنها از طریق خواص آن قابل تفسیر است. مجموعه استعدادهایی است که با آنها شناخت پیدا می کنیم ، شناخت ها را به یاد می سپاریم و عناصر تشکیل دهنده فرهنگ را به کار می بریم تا مسائل زندگی روزانه را حل کنیم و با محیط ثابت و محیط در حال تغییر سازگار شویم (کاوسی وهمکاران ، 1389 : 128).

منظور از هوش ظرفیت درک ، ایجاد مفهوم و عمل بر اساس دانش است که در دسترس و آماده استفاده میباشد . به عنوان یک انسان به هوش خود از طریق زبان دسترسی داریم و از این طریق توانایی افزایش دانش، ظرفیت هوش را داشته و میتوان به طور نامحدود از هوش استفاده نمود (McMaster 1998:1) .

👇محصولات تصادفی👇

بررسی چگونگی آموزش از راه دور دانش آموزان 12 تا 18 سال در ایران مفاهیم اولیه پروتکل TCP/IP چگونه با استفاده از فناوری اطلاعات بر یادگیری پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس شیمی 2 کوشا باشم دانلود پاورپوینت بررسی ویلای مدرن آنا و سعید(نمونه مشابه مسکونی) مقاله درمورد رادیوگرافی