👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود پاورپوینت بیمه تامین اجتماعی

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود پاورپوینت بیمه تأمین اجتماعی

فهرست مطالب

فصل اول کلیات

فصل دوم منابع‌ درآمد – ماخذ احتساب‌ حق‌ بیمه‌ و نحوه‌ وصول‌ آن‌

ماده‌ ۱ – منابع‌ درآمد سازمان‌ به‌ شرح‌ زیر است‌

فصل سوم بیماری‌ – حاملگی‌ و وضع‌ حمل‌

فصل چهارم ازکارافتادگی‌ – بازنشستگی‌ – فوت‌

بخش‌ اول‌ – ازکارافتادگی‌

بخش دوم بازنشستگی

فصل‌ پنجم – ازدواج‌ و عائله‌مندی‌………….

ماده‌ ۱ – تأمین‌ و اجرای‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ کارگران‌ به‌ عهده‌ سازمان‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ کارگران‌ که‌ در این‌ قانون‌ سازمان‌ نامیده‌ خواهد شد محول‌ می‌گردد.

ماده‌ ۲ – سازمان‌ عهده‌دار بیمه‌ و تعاون‌ کلیه‌ کارگران‌ در موارد زیر ط‌بق‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ می‌باشد:

– ۱حوادث‌ ناشی‌ از کار و بیمار حرفه‌ای‌.

– ۲حوادث‌ و بیماریهای‌ غیر ناشی‌ از کار – حاملگی‌ – وضع‌ حمل‌.

– ۳ازکارافتادگی‌ – بازنشستگی‌ – فوت‌.

– ۴ازدواج‌

تبصره‌ ۱ – بیمه‌شدگان‌ حق‌ استفاده‌ از کمک‌ عائله‌مندی‌ به‌ نحو مقرر در این‌ قانون‌ را خواهند داشت‌.

تبصره‌ ۲ – افراد خانواده‌ بلافصل‌ بیمه‌ شده‌ در مورد معالجات‌ بیماریها از کمکهای‌ مقرر در این‌ قانون‌ استفاده‌ خواهند کرد.

ماده‌ ۳ – کارفرمایان‌ موظ‌فند کارگران‌ خود را صرف‌ نظ‌ر از نوع‌ قرارداد کار و ترتیب‌ استخدام‌ و نحوه‌ پرداخت‌ مزد یا حقوق‌ (اعم‌ از نقدی‌ یا غیر نقدی‌) نزد سازمان‌ بیمه‌ نمایند.

تبصره‌ ۱ – سازمان‌ می‌تواند پیشه‌وران‌ و صاحبان‌ مشاغل‌ آزاد را ط‌بق‌ آیین‌نامه‌ مخصوصی‌ در مقابل‌ تمام‌ و یا بعضی‌ از مواد مندرج‌ در این‌ قانون‌ بیمه‌ نماید ولی‌ بیمه‌ مستخدمین‌ خانه‌ها و دفاتر کار اشخاص‌ و کارگرانی‌ که‌ در خانه‌ها برای‌ کارهای‌ اتفاقی‌ کار می‌کنند اختیاری‌ و به‌ موجب‌ موافقت‌ کارفرما و کارگر خواهد بود.

فرمت : پاورپوینت صفحات:۴۰

👇محصولات تصادفی👇

گزارش کارآموزی در برق منطقه ای نیروگاه برق مقیاس خودکنترلی گزارش کاراموزی بررسی جامع تاریخچه ترمز ضد قفل (ABS) پاورپوینت روشهای مقابله با زلزله در ساختمان پاورپوینت مدیریت سرمایه در گردش