👈 فروشگاه فایل 👉

نحوه فیت آپ کردن لوله ها در پایپینگ به زبان انگلیسی

ارتباط با ما

... دانلود ...

با نحوه فیت آپ لوله ها آشنایی دارید؟

کتاب حاضر به شکل مصور نحوه ریسه کردن، فیتاپ و نهایتا چک کردن آن توسط متر، تراز و گونیا را شرح می دهد.

فایل بصورت زبان اصلی و انگلیسی می باشد

در این کتاب همچنین جزئیات روش فرآیند جوشکاری برای لوله ها و روش های آزمون صلاحیت جوشکار شرح داده شده است.

محتوی:

معرفی

مواد

آماده سازی اتصال لوله

فیتاپ لوله به لوله

فیتاپ البو 45 درجه به لوله

فیتاپ البو 90 درجه به لوله

فیتاپ سه راهی به لوله

فیتاپ فلنج به لوله

جزئیات نمونه از BOLT قابل تنظیم

استفاده STOPPER برای لوله FIT UP و هم ترازی

فیتاپ فلنج به لوله

تست جوش روش صلاحیت مورد نیاز

فرآیند جوشکاری

فلزات پایه

پر کننده فلزات

فهرست اصلی تجهیزات، ابزار، ابزار

تجهیزات و ابزار

بوم

چین پلاگ

قاب

نایلون یا تسمه

مجموعه ای از قید

. درپوش پیچ قابل تنظیم

لوله قابل تنظیم

ابزارهای ترازبندی

نوار اندازه گیری فلزی

نقاله

کلیدی ترین روشهای چک کردن فیت آپ برای مهندسین ناظر شامل مهمترین روشهای چک کردن فیت آپ و دایمنشن یا ابعاد

شناخت ابزارهای اولیه برای فیت آپ یکی از اصول کار پایپینگ است

کتاب حاضر همچنین برخی از این ابزار را معرفی می کند:

ابزار ترازبندی فیت آپ (فیتاپ) لوله

ترازبندی ابزار داخلی فلنج

ابزارهای ترازبندی فلنج

ابزار دوهول کردن فلنج

ابزار از هم باز کردن فلنج

گیج جوش (Q.C.)

گیج عمق سنج

گونیای فیت آپ (فیتاپ)

زاویه سنج یا نقاله

گونیای سبک

ابزار یافتن سنترلاین یا محور

فیلر یا شابلون

نوار لوله

کوپن یا ماشین برش

PIPE FITTER'S TOOLS

Internal Flange Alignment Tool

Flange Alignment Tools

Flange Line up Pins

Flange Spreader

Control (Q.C.) Welder’s Gauge.

Pit Depth Gauge

Pipe Fitter’s Square

Protractors

Framing Square

Centering Head

Spacing Wedges

Pipe Wrap

Coupon Cutter

👇محصولات تصادفی👇

آموزش فناوری VOIP دانلود پاورپوینت واقعیت درمانی (نظریه انتخاب) تحقیق اینترنت پاورپوینت درس مبانی تغذیه ورزشی 150 پلان معماری ساختمان