👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت ضوابط طراحی استخرها

ارتباط با ما

... دانلود ...

برخی عناوین موجود در این پاورپوینت:

تعریف

انواع استخرها

•طراحی کاسه استخر

•نازک کاری داخل استخر

رنگ آمیزی

سیستم های سرریزآب كاسه استخر

سرریز توكار

سیستم سرریزهم سطح

سرریزهای نقطه ای(كف گیر)

حاشیه( محوطه) استخر

مجرای تخلیه آب

لبه استخر

نشانه گذاری استخر

شرایط بهداشتی

شرایط فنی و اجرایی

شرایط انتخاب مصالح

سقف و دیوارهای سالن های شنا

سكوهای شروع

نردبان ها و پلكان های استخر

و ده ها عنوان دیگر در طراحی استخر ها

👇محصولات تصادفی👇

مقاله درباره اولتراسوند سه بعدی تحلیل ترمودینامیکی و طراحی سیکل تبرید مغناطیسی مقاله فلزات آمورف تحقیق بنا ها و یادمانهای تاریخی تحقیق بررسی ساختار دولت رضا شاه