👈 فروشگاه فایل 👉

اینترنت به زبان ساده

ارتباط با ما

... دانلود ...

اینترنت به زبان ساده

پیش از به وجود آمدن شبكه های محلی تنها روش قراردادن امكانات موجود در اختیار چندین كاربر ، سیستم های اشتراك زمانی Time sharing بودند .

در این سیستم ها ( كه د رحال حاضر نیز مورد استفاده قرار می گیرند ) ، از یك كامپیوتر بزرگ ( Main Frame) كه از طریق خطوط ارتباطی ، مانند كابل هم محور یا كابل تلفن ، به چند ترمینال متصل بود ، استفاده می شد . در این سیستم ها تمامی می توان محاسباتی در كامپیوتر مركزی قرار دارد و ترمینالهای فاقد قدرت پردازش اطلاعات هستند .

با پیدایش كامپیوترهای شخصی كه با استقبال زیدی روبه رو شد كاربران توانستند از مزایای یك كامپیوتر مستقل استفاده كنند . بسیاری از تحلیلگران مستقل بودن كامپیوتر های شخصی را یكی از دلایل اساسی استقبال .

فهرست مطالب:

آشنایی با شبكه

آشنایی با شبكه اینترنت

آشنایی با شبكه INTERANT

آشنایی با شبكه WEB

آشنایی با شبكه ( تعریف شبكه )

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق درباره کمانش طراحی و ساخت اتاق آنتن پرسشنامه مقابله مذهبی پارگامنت (RCOPE) پاورپوینت آسیب شناسی ساختمان دیکشنری انگلیسی به انگلیسی جامع و کامل از اصطلاحات رشته ی مواد