👈 فروشگاه فایل 👉

برآورد پتانسیل‌های صادراتی با استفاده از تقریب مدل TradeSim

ارتباط با ما

... دانلود ...

برآورد پتانسیل‌های صادراتی با استفاده از تقریب مدل TradeSim

چكیده

یكی از روش‌های توسعه تجارت خارجی هر كشور شناخت دقیق پتانسیل‌های اقتصادی- تجاری شركای تجاری عمده و راه‌های رساندن حجم و تركیب تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات به سطح مطلوب آن است. به گونه‌ای كه حداكثر پتانسیل‌های تجاری دو كشور مورد شناسایی قرار گرفته و در راستای انتفاع هر دو طرف از تجارت دو جانبه بخش‌ها و‌كالاهای تجاری اولویت‌دار تعیین گردد.

از آنجا كه كشور كره‌جنوبی یكی از طرف‌های تجاری عمده ایران بوده و باتوجه به رشد صنعتی و تجاری كره‌جنوبی پتانسیل‌های تجاری آن در حال رشد می‌باشد، شناخت پتانسیل‌های تجاری این كشور، مانند سایر شركای تجاری ایران حائز اهمیت می‌باشد. براین اساس در این مقاله سعی داریم تا با استفاده از مدل ” شبیه‌سازی پتانسیل‌های تجاری دوجانبه (TradeSim) “ به براورد پتانسیل صادراتی ایران به كشور كره‌جنوبی بپردازیم.

فهرست مطالب:

مقدمه

1. مبانی نظری و متدولوژی تحقیق

2. ساختار مدل TradeSim

3. نتایج مدل‌های براوردی

1-3. پتانسیل صادراتی ایران به كره‌جنوبی؛ كل صادرات(نفتی و غیرنفتی)

2-3. پتانسیل صادراتی ایران به كره‌جنوبی در زمینه محصولات غذایی و حیوانات زنده

3-3. گروه دوم، نوشیدنی‌ها و دخانیات (تنباكو)

4-3. گروه سوم، مواد خام غیر خوراكی

5-3. نفت و فرآورده‌های نفتی

6-3. روغن و چربی حیوانی و گیاهی

7-3. فرآورده‌ها و مواد شیمیایی

8-3. محصولات صنعتی كارخانه‌ای

9-3. ماشین آلات و وسایط حمل و نقل

10-3. كالاهای صنعتی ساخته شده(مركب)

جمع‌بندی و ملاحظات

منابع

👇محصولات تصادفی👇

پروژه کارآفرینی شرکت تبلیغاتی پروژه کارآفرینی طرح كسب و كار خدمات كامپیوتری PARADIS پرسشنامه تعارض كار و خانواده پرسشنامه اعتیاد به اینترنت كیمبرلی یانگ بررسی ابعاد مولکولی و مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی Allium Hirtifolium