👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله بررسی ایران در روزگار نو

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله بررسی ایران در روزگار نو در 14 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه..................................................................................................................... 1

ایران در روزگار نو.............................................................................................. 3

نتیجه گیری ........................................................................................................... 9

تصاویر ................................................................................................................. 10

منبع........................................................................................................................ 14

مقدمه‌ای بر تحقیق تاریخ ایران در روزگار نو

تاریخ ایران تاریخی بس كهن است كه با گذاشتن قرنها از آن و سپری كردن فراز و نشیب‌های بی‌شمار دارای قدمت و سابقه‌ای بس با ارزش است و جزء بزرگترین تمدنها در میان تمدنهای جهان باستان به شمار می‌آید.

تاریخ ایران علاوه بر نشیب‌های زیاد و فراوان دارای فرازهای بی‌شماری هم بوده است بطور مثال زمانیكه غرب در قرون وسطی دوران فترت خود را طی می كرد شرق (ایران) دارای فرهنگ و تمدن و ثروت و تفكر و… بوده است و این رونق تمدن و فرهنگ ایرانی كه هنوز هم مورد بحث همگان و جهانیان است به همین دوران باز‌می‌گردد اما زمانیكه غرب پا پیش گذاشت و روبه رشد و ترقی نهاد ایران در اثر اشتباهات و غفلت گروهی از سردمداران و فرمانروایان حكومتهای متفاوت از غرب عقب ماند و از همان زمان پس روی كرد.

اگر بخواهیم علت‌های عقب‌ماندگی ایران را ریشه‌ یابی و وقایع تاریخی را تحلیل و بررسی كنیم با توجه بر آنچه در نتیجه تحقیق و بررسی سالیان متمادی اساتید بزرگ تاریخ و بزرگان این علم بدست آمده و از آثار پیشینان به جا مانده حاكی از علتهای متفاوتی است از جمله ‌آنها و مهمترینشان نوع حكومت ایران است كه حكومتی استبدادی و دیكتاتوری بوده و فقط یك فرد بر جامعه سلطنت و حكومت می‌كرده در حالیكه در غرب جمهوری برقرار بود و حكومت دموكراسی بود و فرد به حكومت نمی‌رسید مگر با آراء مردم و حكومت مردم بر مردم در جامعه حاكم جاری بود.

در حالیكه نه فقط در ایران آن روزگار بلكه در ایران اواخر قرن بیستم و اوایل بیست ویكم هم فرد نه تنها رای نمی‌داد بلكه به عنوان بك انسان هم مورد توجه نبود.

این فقط یكی از علل بود ولی با ورق زدن تاریخ ایران چه تاریخ معاصر و چه تاریخ باستان به پیشینة این ایران عظیم پی خواهیم برد ولی افسوس كه قدر و ارزش و تجربه‌ای كه باید از این تاریخ گرفت حاكمان مطلقه و جبار شناخته نشد و بها داده نشده.

در این تحقیق چند صفحه‌ای به نزدیكترین وقایع از لحاظ زمانی به تاریخ كشورمان می‌پردازیم كه هنوز هم آثار آن در جامعه وجود دارد.

با نگاهی اجمالی به تاریخ ادبیات كودكانه ایران به برخی وقایع تاریخ ایران از سال 1305 كه مهم‌ترین وقایع آن روی كار آمدن وضاخان و ورود آمریكایی‌ها و اعمال نفوذ‌شان در سیاست ایران، ملی شدن صنعت نفت در ایران می‌پردازیم.

با پایان گرفتن نخستین جنگ جهانی، روزگار ایران رو به آشفتگی و نابه‌سامانی گذاشت. در سرزمین‌های دور از مراكز، گرایش‌های جدایی خواهانه از دولت پدید آمده بود.

این وضع منجر به ایجاد هرج ومرج و نابه‌سامانی در وضع اقتصادی و نا‌امنی شده بود.

در روسیه به تازگی انقلاب بلشویكی رخ داده بود و پی‌آمدهای آن ایران هم دچار كرده بود. دگرگونی در ساختار سیاسی تركیه، عثمانی و تكه پاره‌شدن سرزمین‌های عربی اوضاع سیاسی خاورمیانه را بیش از پیش تیره می‌كرد.

به گفته ابراهیم مكی: اصلاح از راه عادی ممكن نبود فكر كودتا در سرهای اصلاح طلب دورمی‌زد و افكار آنها متوجه نیرویی بود تا از غیب فرا برسد و به این اوضاع آشفته و نابه‌سامان و ناامن جانی و مالی سامانی بدهد در همین زمان بودكه شخصیتهای بزرگی همچون آیت‌الله، مدرس، سیدضیاء سرداراسعد و نصرت‌الدوله به فكر كودتا افتادند.

در همین زمان رضاخان میر‌پنج افسر قزاق به یاری سید ضیاء الدین طباطبایی مدیر روزنامه رعد كه هر دو از عمال دولت انگلیس بودند برای سامان دادن به اوضاع پایتخت از قزوین حركت كردند و سوم اسفند 1299 ش به تهران رسیدند.

احمدشاه قاجار این كودتا را به رسمیت شناخت، رضاخان را سردار سپه معرفی كرد، پنجم اسفند هم با نخست وزیر سید ضیاء الدین طباطبایی موافقت كرد.

كودتاچیان در پی اوضاع نابسامان به مردم نوید برقراری آرامش و امنیت دادند.

و نخست وزیر وقت برای به دست آوردن حمایت مردم با هماهنگی انگلیسی ها قرارداد 1919 م را لغو كرد.

رضاخان درسال 1300 وزیر جنگ شد و قدرت خود را گسترش داد و تمام آن را مشغول سركوب شورش ها بود.

پس از انتخاب شدن رضاخان به سردار سپهی، احمدشاه به اروپا رفت و رضاخان مرد نخست سیاست شد، در اردیبهشت 1305 تاجگذاری كرد و تا 1320 هم پادشاه ایران ماند.

قبول رضاشاه از سوی مردم و به قدرت رسیدن وی نشاندهنده این بود كه مردم خواهان حكومتی نیرومند و قوی هستند و با روی كار آمدن وی خواسته های اصلاح گرایانه وی بویژه قانونگرایانه روشنفكران به فراموشی سپرده شد و فقط امنیت كشور مورد توجه بود.

به روشنی و صراحت می توان گفت كه نظام حكومتی این زمان، نظامی استبدادی است و همه تصمیم گیری ها به شخص شاه بستگی دارد و تمام پی آمدهای مثبت و منفی این دوره را باید در سایة شخصیت او مورد بررسی قرار داد.

پس برای تغییر یك نظام استبدادی سقوط آن كافی نبود و اقداماتی كه از جمله انقلاب، فتنه، آشوب برای براندازی این حكومت انجام می شود فقط هرج و مرج و ناآرامی را به دنبال دارد. به طوریكه همان مردم (انقلابیون) استبداد را بر هرج و مرج ترجیح می دهند.

روی كار آمدن رضاخان مصادف با اهمیت نفت و نقش اساسی آن در تحولات سیاسی ایران و كشورهای عربی شد.

نتیجه گیری

آنچه از مطالب آمده در این چند صفحه می توانیم دریابیم این است كه تاریخ ایران سعی در پیشرفت و توسعه خود انجام نداده شاید از نظر بزرگان و سردمداران حكومت این چنین نباشد و آنها اینطور بپندارند كه تمام تلاششان سعی در ساختن ایرانی آباد از لحاظ اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و … بوده اما نتیجة عملكردشان در طول قرنها پاسخی مغایر را به دست ما می دهد. البته با توجه به آنچه در كتاب تاریخ ادبیات ایران اثر آقای محمدی و خانم قائینی آنچه به نظر من می رسد و همیشه و همیشه توانسته علت عقب ماندگی ایران را و زمینه آن را فراهم آورد تكرار اشتباهات گذشتگان بوده است و نادیده گرفتن تجربیات پیشینیان

«آزموده را آزمودن خطاست»

ولی ایرانیان به این امر توجهی نكردند از جمله آنها :

1- اجازة اعمال نفوذ دادن به غربیان- غربیانی كه همیشه از هر نظر توانسته بودند در ایران به منافع خود چه از لحاظ سیاسی و چه اقتصادی دست یابند.

2- توجه نكردن به عقاید- پیشنهادات و نظرات و روشنفكران كشورمان از جمله دكتر محمدمصدق كه بزرگترین شخصیت دوران خود شناخته شد و در اثر این بی توجهی با مسئلة فرار مغزها رو به رو می شویم.

3- اشتباه بودن پایة حكومتی ایران كه همانا استبداد بود و نارضایتی مردم از همه طبقات را به همراه داشت و حكومت رضاخان از هیچ گونه حمایت مردمی برخوردار نبود.

4- نفوذ گروههای مختلف غربی قبل انگلیس و شوروی و ایجاد تفرقه در بین مردم و تقسیم شدن افراد جامعه به گروههای موافق و مخالف حكومت و كودتاهایی كه در پی این دوگانگی ها بوجود آمد و آشوبهای مختلف اساس جامعه را سست و لرزان كرد ولی در نهایت نتیجة آن در تاریخ معاصر رضایت بخش بود كه پیروزی مردم را بر شاه مستبد ایران به همراه آورد.

👇محصولات تصادفی👇

آزمون فصل به فصل علوم پایه اول ابتدایی حرفه حسابرسی پاورپوینت بررسی مجتمع تجاری تفریحی ستاره فارس رشد و تکامل طبیعی كودك روش تحقیق بررسی و مقایسه میزان هیجان خواهی در دختران و پسران معلول حرکتی و نابینا در گروه سنی 18-15 سال