👈 فروشگاه فایل 👉

ابجکت (پنجره) در نرم افزار معماری Revit Architecture

ارتباط با ما

... دانلود ...

این فایل شامل ابجکت های مختلف پنجره در مدل ها و اندازه های گوناگون در رویت میباشد

👇محصولات تصادفی👇

نمونه قرارداد مضاربه بازرگانی داخلی عوامل مؤثر بر عایق حرارتی شدن پرده تأثیر آموزش مهارت های زندگی در سلامت روان افراد مجموعه امتحانات ریاضی چهارم ابتدایی نوبت اول پاورپوینت معماری هایتک و اکوتک و بررسی معماران این سبک