👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت مبانی برنامه ریزی شهری

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت مبانی برنامه ریزی شهری دارای 151اسلاید وقابل ویرایش می باشد

.1بخش یک:مفهوم شهروشهرسازی

.2بخش دوم:تحولات شهرنشینی

.3بخش سوم:تحولات شهرسازی

.4بخش چهارم:برنامه ریزی وانواع آن

.5بخش پنجم:روش مطالعه وضع موجود

.6بخش ششم:ارایه طرح هاوراه حل ها

.7بخش هفتم:الگوی برنامه ریزی وجایگزینی نیازمندی های شهری

.8بخش هشتم:ضوابط توسعه زمین وتاسیسات زیر بنایی

.9بخش نهم:تاثیرعومل اجتماعی واقتصادی وطبیعی درطرح های شهرسازی

.10بخش دهم:نواحی مسکونی

👇محصولات تصادفی👇

طرح لگو هواپیما تحقیق درباره چگونگی شتاب دار كردن ذرات مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره ی تعهد سازمانی پاورپوینت تکنیک های مهم خلاقیت آسیب شناسی در مورد مطالعه تحصیلی