👈 فروشگاه فایل 👉

گزارش کاراموزی شبكه بهداشت و درمان ابهر

ارتباط با ما

... دانلود ...

گزارش کاراموزی شبكه بهداشت و درمان ابهر در 102 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكیده

فصل اول : معرفی و تاریخچه 1

بهداری سابق 2

خانه بهداشت 3

مراكز بهداشتی درمانی 4

سازمان انتقال خون 6

عملكرد واحد مبارزه با بیماریها 10

عملكرد واحد تغذیه و مدارس 14

فصل دوم : فعالیتها 16

اهداف شبكه بهداشت ابهر 19

نگاهی بر بیمارستان امدادی ابهر 32

استراتژی های شبكه بهداشت ابهر 38

اهم فعالیتهای انجام شده بهداشت حرفه ای 43

عملكرد واحد بهداشت دهان و دندان 44

عملكرد واحد اسناد پزشكی 45

عملكرد نظارت بر درمان 47

فصل سوم : شرح تفصیلی آموخته ها 52

اهداف بهداشت محیط در نظام شبكه 52

مراكز تهیه و توزیع و نگهداری و فروش مواد... 53

بهداشت مواد غذایی 55

شرح وظایف كاردان بهداشت محیط در مراكز بهداشتی درمانی 61

بحث و نتیجه گیری 62

گزارشی از تشكیل شبكه بهداشت و حقوق باروری 75

آشنایی یا واحد بهداشت محیط شبكه بهداشت ابهر 79

اهداف برنامه های بهداشت خانواده 81

آموزش بهداشت روان در شبكه بهداشت ابهر 86

منابع و ماخذ 96

چكیده

امروزه آموزش و بهسازی منابع انسانی به عنوان یكی از استراتژی‌های اصلی دستیابی به سرمایه انسانی و سازگاری مثبت با شرایط متغیر قلمداد می‌شود و از اینرو جایگاه و اهمیت راهبردی آن در بقاء و توسعه سازمانی نمایان شده است. بدیهی است این فعالیت نیز مانند هر فعالیت سازمانی دیگر مستلزم برنامه‌ریزی صحیح و اصولی می‌باشد. نیازسنجی جزء جدایی‌ناپذیر برنامه‌ریزی آموزشی و نظام بهسازی منابع انسانی محسوب می‌شود. طی فرآیند نیازسنجی، نیازها مشخص شده و برحسب اولویت برای ارضاء و تحقق آنها اقدام می‌شود. نیازها برای انتخاب اقدامات درست، قبل از انجام هر اقدامی مشخص می‌شوند. طراحی و اجرای پروژه‌های نیازسنجی آموزشی در هر سطحی مستلزم پیروی از یك طرح و الگوی عمل مشخصی است. انتخاب یا طراحی و تدوین الگوهای نیازسنجی می‌تواند باعث تسهیل و افزایش دقت و اعتبار فرآیند نیازسنجی شود. یك الگوی مناسب باید هدف، قلمرو (حوزه)، روش‌های اجرایی، یاران سایر ابعاد لازم در جهت انجام یك پروژه نیازسنجی آموزشی را مشخص و معین نماید.

هدف پژوهش حاضر، بررسی الگوهای نیازسنجی موجود و مقایسه آنها از نظر شرایط اجرا، زمان، مكان و كاربردها و همچنین تعیین مناسب‌ترین الگوها برای نیازسنجی در سیستم بهداشت و درمان استان اصفهان می‌باشد. و نیز بدین منظور پس از بررسی اسناد و مدارك موجود و جستجوی گسترده در منابع فارسی و انگلیسی، الگوها و تكنیك‌هایی كه به صورت پراكنده دراین منابع معرفی شده‌اند را پژوهشگر با استفاده از بینشی سیستماتیك، كلیه این الگوها و تكنیك‌های موجود را در یك چارچوب كلی در پنج طبقه قرار داده و ضمن معرفی الگوهای هر طبقه، مزایا و معایب هر یك را مورد نقد و بررسی قرار گرفت. برای سنجش میزان تناسب و كاربرد الگوها و مدل‌های مختلف از طریق مطالعه توصیفی پیمایشی با استفاده از ابزارهای نظیر پرسشنامه و مصاحبه سازمان نیافته،‌نظرات مدیران و معاونان و كارشناسان ستادی و بهداشتی (19) شبكه بهداشتی و درمانی در سطح استان اصفهان (80 نفر)، تحت بررسی قرار گرفت و نتایج تحقیق در دو بخش عبارتند از:

- برای نیازسنجی نیازهای بهداشتی جمعیت تحت پوشش: الگوهایی مناسب هستند كه دارای ویژگی‌های زیر باشند:

1- مفهوم نیاز به عنوان فاصله بین وضع موجود و مطلوب و نیز به عنوان برداشت تركیبی. 2- منابع تعیین نیاز، جامعه، اهداف و ارزش‌هایشان. 3- ابزارهایی نظیر مشاهده مستقیم و پرسشنامه و ... . 4- شناسایی نیازها در سطح شهرستان. 5- ملاك تعیین الگو، میزان مشاركت جمعیت. 6- مناسب‌ترین شرایط زمانی نیازسنجی در چند مرحله. 7- مناسب‌ترین شرایط مكانی تجمع نمایندگان مردم در یك مكان خاص. 8- مناسب‌ترین شرایط اجرایی، تجمع نمایندگان در یك مكان خاص، تكنیك دلفی. 9- كاربردی‌ترین الگوها، الگوهای تركیبی و الگوهای هدف - محور

برای نیازسنجی نیازهای سازمانی كاركنان: الگوهایی مناسب هستند كه دارای ویژگی‌های زیر باشد:

1- مفهوم نیاز به عنوان برداشت تركیبی و نیز به عنوان فاصله بین وضع موجود و مطلوب. 2- منابع تعیین نیاز، كاركنان شاغل در شبكه و آرمان‌ها و اهداف سیستم. 3- ابزارهای نظیر پرسشنامه، مشاهده مستقیم و ... . 4- شناسایی نیازها در سطح منطقه و شغل. 5- ملاك تعیین الگو، میزان مشاركت كاركنان. 6- مناسب‌ترین شرایط زمانی نیازسنجی در چند مرحله. 7- مناسب‌ترین شرایط مكانی تجمع نمایندگان كاركنان در یك مكان خاص. 8- مناسب‌ترین شرایط اجرایی، تجمع نمایندگان در یك مكان خاص، تكنیك دلفی. 9- كاربردی‌ترین الگوها، الگوهای تركیبی و الگوهای هدف - محور

بنابراین نیازسنجی آموزشی اولین و اساسی‌ترین گام در برنامه‌ریزی آموزشی سیستم بهداشت و درمان و آموزش پزشكی است و تعیین نیازها براساس الگوها و تكنیك‌های دقیق، می‌تواند اثربخشی و كارایی برنامه‌ریزی این سیستم را افزایش دهد.

فصل اول : معرفی و تاریخچه

تاریخچه اولین درمانگاه در ابهر

همزمان با تصویب رژیم وقت در سال 1326 در مورد ساخته شدن درمانگاه در اقصی نقاط ایران ، شهرستان ابهر نیز جزء این مناطق بود که مرحوم ولی محمد سلطانی یک قطعه زمین محصور به متراژ6434جهت این امر اهدا نمودند . در اواسط سال 1326 نقشه پیاده و شروع به ساختن ساختمان نمودند که در نهایت در اوایل سال 1328 ساختمان اتمام و به بهره برداری رسید و در همان زمان دارو و پزشک به درمانگاه اعزام گردید . اولین پزشک این مرکز آقای دکتر محمد صعودی اهل تهران بودند که پس از مدتی جای خود را به آقای دکتر کرچمر پزشک آلمانی دادند که همراه با مترجم خود خانم سلیمانی به مدت دو سال به درمان بیماران پرداختند بعد از آن آقای دکتر رونق اهل یزد ، پزشک متخصص ایتالیایی ، آقای دکتر بیان کینی که تسلط کاملی به زبان فارسی داشتند و علاوه بر طبابت به نقاشی ،مجسمه سازی و شاعری نیز می پرداختند شروع به درمان بیماران نمودند . پس از آن دکتر چش جراح و متخصص و رئیس سابق بیمارستان ثریا ( بیمارستان دستغیب فعلی ) شروع به طبابت نمودند و پس از آن جای خود را به آقای دکتر دیزجی اهل تهران ، دکتر اودیشو با مذهب آشوری اهل ارومیه و دکتر خندان و پس از آن تا تعطیلی درمانگاه در سال 1357 آقای دکتر هانی اهل اصفهان به امر طبابت و درمان مراجعین می پرداختند.

واحدهای این درمانگاه پزشک داروخانه ، تزریقات و پانسمان ، عملهای کوچک و عملهای بزرگ بوده است . اولین کسانی که در این درمانگاه مشغول فعالیت بودند آقایان پرویز ابراهیمی ، اکبر ابراهیمی ، محمد ابراهیم حسن شاهی و عطا اسکندری و عده ای نیز نیروی غیربومی بودند .

درمانگاه تخصصی ( بهداری سابق ):

در سال 1335 یک منزل مسکونی به متراژ 900 متر خریداری گردید و تا چندین سال در این محل به انجام فعالیت هایی چون واکسیناسیون ، سمپاشی منازل و کارهای بهداشتی پرداختند پس از آن ساختمان ویران گردید و یک ساختمان جدید به متراژ 600 متر ساخته شد .

پس از تعطیل شدن درمانگاه شاهنشاهی در سال 1357 مرکز درمانی به این محل انتقال یافت و پس از آن به درمانگاه موقوفه حاج مراد خان حسن شاهی منتقل شده است . در حال حاضر خدمات تخصصی ( داخلی – چشم پزشکی – گوش و حلق و بینی –زنان و زایمان – دندانپزشکی و آزمایشات ) – مشاوره تغذیه و خدمات بهداشتی با وجود یک پایگاه بهداشتی به مردم ارائه می گردد .

تاریخچه

در کشور ما عرضه خدمات بهداشتی و درمانی توسط بخش دولتی ، خصوصی و مؤسسه های خیریه زیر نظر (( وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی )) با تکیه بر قانون بیمه همگانی انجام میشود . برنامه ریزی برای توسعه و تامین نیروی انسانی متخصص در امور پزشکی و ارتقای کمی و کیفی آن وانجام امور پژوهشی و تحقیقاتی با عنایت به نیازهای بهداشتی و درمانی جامعه به منظور کمک به حل مشکلات بهداشتی و درمانی از جمله وظایف دانشگاههای علوم پزشکی و دیگر سازمانهای مسئول در این وزارتخانه است .

بخشهای شبکه بهداشتی درمانی که در شهرستان مسئول کلی برنامه های بهداشتی درمانی می باشند عبارتند از :

خانه بهداشت

اولین محل مراجعه روستاییان نیازمند به امور بهداشتی پزشکی خانه بهداشت است که در آنجا کمک بهورزان زن ومرد - با تحصیلات دوره ابتدای یا راهنمای و طی 2 سال دوره آموزش مستقر هستند . بهورزان خدمات بهداشتی - درمانی اولیه راکه شامل آموزش بهداشت ، ایمن سازی بر علیه 6 بیماری مهم و خطرناک ودوران کودکی (دیفتری - کزاز- سیاسرفه- فلج اطفال- سرخک وسل) آموزش تامین آب آشامیدنی سالم و بهسازی محیط ، راهنمایی در مورد بهبود وضع غذا و تغذیه صحیح ، اصول بهداشت مواد غذایی ، توصیه مراقبتهای بهداشتی مادر و کودک ، آموزش درباره فاصله گذاری بین حاملگی ها ، پیشگیری و کنترل بیماریهای بومی و شایع ، درمان بیماریهای معمولی ، سوانح و حوادث ، تهیه و تدارک داروهای اساسی برای خانواده های روستایی در خانه بهداشت اغلب چهره به چهره و با حوصله و توضیحات کافی انجام می شود . هر خانه بهداشت یک روستای اصلی وچند روستای اطراف ( روستاهای اقماری ) رازیر پوشش قرار می دهد و چند خانه بهداشت زیر نطر یک مرکز بهداشتی - درمانی روستایی است .

مراکز بهداشتی - درمانی روستایی

این مراکز به طور معمول در روستاهای پرجمعیت مستقر هستند درآنها پزشک عمومی و مجموعه ای از کاردانهای امور مختلف پزشکی ، خدمات بهداشتی - درمانی و خدمات پیراپزشکی راارائه می کنند . این مراکز در روستاها اولین محل ارجاع بیماران از خانه های بهداشت هستند و همچنین نظارت بر کار بهورزان مستقر در خانه های بهداشت و انجام خدمات سیاری در روستاهای زیر پوشش رانیز برعهده دارند.

مراکز بهداشتی - درمانی شهر ی

این گونه مراکز مجموعه وظایف خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی- درمانی روستایی را به مردم شهرها ارائه می کنند . در روستاها سطح اول شبکه ، خانه بهداشت و سطح دوم شبکه مراکز بهداشی - درمانی روستایی است که در شهرها مراکز بهداشت ی- درمانی شهری همانند مجموع سطح اول و دوم شبکه در روستاها عمل می کنند .

مرکز بهداشت و بیمارستانهای عمومی وتخصصی

مرکز بهداشت محل نظارت ، آموزش ، ارزشیابی و تدارک کلیه خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی - درمانی روستایی و شهری است ضمنا پاره ا ی فعالیتهای تخصص - اپیدمیولوژیک راهم انجام می دهد .

بیمارستانها به طور معمول محل ارائه خدمات پزشکان متخصص و کارشناسان خدمات پیراپزشکی و در واقع محل ارجاع بیماران از مراکز بهداشتی - درمانی روستایی و شهری برای معاینات تخصصی و بستری شدن و معالجه بیماران بستری شده می باشند .طرحهای گسترش شبکه های بهداشتی - درمانی با توجه به سه عامل مهم دسترسی مردم به خدمات ، کم خرج بودن و مساله نیروی انسانی پزشکی و نیز با توجه به مختصات فرهنگی ، جغرافیایی و اقتصادی هر شهرستان طراحی گردیده اند .

امور درمان ودارو

خدمات درمانی سرپایی ،مراکز فوریت پزشکی ، خدمات درمانی بالینی و تهیه و تدارک داروهای مورد نیاز جامعه از موارد مهم امور درمان و دارو می باشد که معمولا خدمات درمانی سرپایی به دو صورت مراجعه مستقیم به مراکز درمانی و فوریت پزشکی بیمارستانها و یا استفاده از خدمات مراکز و پایگاههای فوریت ها ی پزشکی در منازل صورت می پذیرد ؛ خدمات درمانی بالینی بامراجعه بیماران به بیمارستانها و بستری شدن دراین مراکز انجام می شود ارائه خدمات درمانی بالینی در بیمارستانها ی عمومی ، تخصصی و فوق تخصصی انجام می شودکه بطور عمده محل استقرار بیمارستانها در مراکز شهری است و معمولا بیمارستانهای عمومی در مراکز شهری کم جمعیت مستقر است . بیمارستانهای عمومی دارای 4 بخش جراحی عمومی ، داخلی ، اطفال و زنان وزایمان و بیمارستانهای تخصصی و فوق تخصصی دارای بخشهای مختلف درمانی است .گرچه بیشتر به دلیل برخورداری ازامکانات وسیع تجهیزات کافی و کارکنان متخصص ارائه خدمات درمانی بیشتر در بیمارستانهای دولتی صورت می پذیردولی از ارائه خدمات بخش خصوصی و خیریه در شهرهای پرجمعیت وبویژه بخش خیریه که در طی چند سال اخیر توسعه کمی وکیفی نسبتا مطلوبی یافته است . نمی توان غافل بود . سیاستهای کلی کشور برپایه ایجاد انگیزه در بخش خصوصی به منظور سرمایه گذاری در امر درمان است ولی به دلیل گران بودن هزینه های درمان و در نتیجه عدم رغبت و تمایل بخش خصوصی در این زمینه توفیق چندانی حاصل نشده است . به منظور اجرا ی طرح نوین اداره بیمارستانهای دولتی با اتکاء به درآمدهای آن و ارائه خدمات درمانی به مردم در حال حاضر بیشترین خدمات ، در مجموعه های دولتی انجام میشود به طوری که در مراکز دانشگاهی استان خراسان بویژه مشهد و بخصوص بیمارستانهای قائم (عج)و امام رضا (ع) که دارای مراکز آموزشی - درمانی باشند اغلب مراجعه کنندگان برای اعمال جراحی تخصصی و فوق تخصصی به این مراکز مراجعه میکنند که به دلیل حضور پزشکان ماهر و همچنین تجهیزات پیشرفته عملکردی فراتر از استانی دارند و در برخی موارد پذیرای بیماران خارج از کشور نیز می باشند .

تاسیس بهداری کاشمر

در سال 1306 خورشیدی بهداری شهرستان ابهر تاسیس گردید که در محل اجاره ای شروع بکار نمود و ارتباطی با درمانگاه اعلائی نداشت درمانگاهاعلائی نیز سالیانی چند به امور درمانی بیماران سرپائی مشغول بود تا آنکه رفته رفته مراجعین آن زیاد شده و گردانیدن دستگاه هزینه های بیشتر و کادر فنی تکمیل تری را ضروری ساخت.

لاجرم در حدود سال 1326 خورشیدی آقای مهندس مهدی شوکتی فرزند برومند بانو عصمت السلطنه درمانگاه مزبور را با موقوفات و کلیه لوازم و موجودی به وزارت بهداری واگذار نمود تا بهتر و صحیح تر اداره شود ، ضمناً گسترش یافته هماهنگ ترقیات زمان گردد ، در همان سال وزارت بهداری ده تختخواب در آن دائر و با کادر قنی لازم شروع بکار نمود.

بدین ترتیب بیمارستان امدادی به وجود آمد. بهداری ابهر نیز از محل اجاره ای خود به بیمارستان اعلائی انتقال مکان یافت و این دو مؤسسه در یکدیگر ادغام شدند و تا با هزینه وزارت بهداری و عوائد موقوفات تواماً بخدمت مردم ادامه می دهد در سال 1331 خورشیدی آقای مهندس مهدی شوکتی اعتباری از دربار شاهنشاهی وصول و با آن یکدستگاه موتور بنام هلفورد بقدرت 62 اسب خریداری و یک حلقه چاه عمیق حفر و موتور مزبور را در آن نصب و سپس موتور چاه عمیق را وقف بیمارستان عصمتیه نمود تا از محل درآمد فروش آب کمکی دیگر به مخارج بیمارستان شود.

درآمد سالیانه املاک موقوفه و در آمد چاه عمیق بیمارستان عصمتیه در هر سال جمعاً حدود 20 هزار تومان می باشد.

از موقعیکه بیمارستان عصمتیه بوزارت بهداری واگذار گردید دگرگونی بسیار در سیستم امور درمانی بیماران بوجود آمد کادر فنی لازم تدریجاً استخدام و شروع بکار کردند رفته رفته پیشرفت نمود تا اینکه امروز بحد کمال خود رسیده و موثر ترین خدمات را در راه امور درمان و بهداشت سکنه شهرستان کاشمر بنحو شایسته و مطلوب انجام می دهد.

بهداری شهرستان ابهر و بیمارستان امدادی مشترکاً در راه تامین سلامت و بهداشت مردم این ناحیه ارزنده ترین گامها را بر میداشتند بهداری شهرستان ابهر با واحدهای تابعه خود دارای هفت نفر پزشک دیپلمه یکنفر متخصص آزمایشگاه و یکنفر مددیار اجتماعی مخصوص امور بهداشت و تنظیم خانوار و حدود پنجاه نفر کارمند بود.

در حال حاضرشبکه بهداشت ودرمان شهرستان ابهر زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی زنجان به ارائه خدمات بهداشتی ودرمانی به مردم عزیز می پردازد.

اسامی مسئولان شبکه بهداشت ودرمان ابهر:

دکتر غلامرضا غلامی به عنوان مدیرشبکه بهداشت ودرمان ابهر

دکتر علی محمدی به عنوان معاون درمان شبکه بهداشت ودرمان ابهر

دکتر مجتبی قائمی به عنوان معاون بهداشتی شبکه بهداشت ودرمان ابهر

دکتر مهرداد اسماعیل زاده به عنوان سرپرست بیمارستان اعلائی ابهرارائه خدمت می نمایند.

استرات‍ژی های شبكه بهداشت ابهر

استراتژی 1 :

1- اجرای برنامه آموزشی برای پرسنل خدمات شهرداری به تعداد 82 نفر

2- اجرای برنامه آموزشی برای پرسنل شبکه بهداشت و درمان به تعداد 44 نفر

3- اجرای برنامه آموزشی برای بهورزان فارغ التحصیل

4- اجرای برنامه آموزشی پزشکان و جانشینان مراکز شهری و روستائی و ستاد شبکه به تعداد 65نفر

5- تشکیل جلسه مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری و فعالیت مبارزه با AIDS برای پزشکان متخصص عفونی

6- تشکیل جلسه آموزشی برای جمعی از روحانیون

استراتژی 2

1- تشکیل جلسه برای شناساندن فعالیتهای مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری و فعالیت های AIDS برای جمعی از متخصصین عفونی

2- تشکیل جلسه برای شناسائی مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری و فعالیتهای AIDS برای کادر درمانی بیمارستان امدادی

التور : استراتژی 1 و 2

1- تشکیل جلسه آموزشی با حضور پزشکان و کارشناسان مراکز بهداشتی – درمانی شهری و روستائی

2- تشکیل جلسه کمیته التور با حضور روسای بیمارستانها و کارشناسان عضو کمیته التور

3- تشکیل جلسه کارگروه بهداشت و سلامت شهرستان و مطرح کردن آن با حضور اعضای کارگروه در فرمانداری

4- تشکیل جلسه آموزشی برای رابطین ادارات ( کشاورزی – فرمانداری و ... )

5- تشکیل جلسات آموزشی با حضور مسئولین ادارات آموزش و پرورش آمل و لاریجان توسط واحد بهداشت مدارس با همکاری واحد بیماریهای واگیر

6- تشکیل جلسات التور توسط مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستائی برای پرسنل فنی تحت پوشش

7- تشکیل جلسه آموزشی التور توسط بیمارستان امدادی برای تعدادی پرسنل تحت پوشش بیمارستان

استراتژی 2 :

1- تشکیل جلسات هماهنگی با روسای بیمارستانها و اعضای کمیته التور شهرستان

2-تهیه امکانات برای تهیه محیط التور ( کاری بلر )

3-توزیع محیط های التور د رحد نیاز در سطح مراکز بهداشتی – درمانی شهری و روستائی و خانه های بهداشت

4-هماهنگی بیمارستان امدادی در جهت تهیه نمونه التور از موارد مشکوک به التور به آن بیمارستان

5- هماهنگی درمانگاه اعلائی در جهت تهیه نمونه التور از موارد مشکوک به التور به آن بیمارستان

6- هماهنگی بیمارستان 17 شهریور در جهت تهیه نمونه التور از موارد مشکوک به التور به آن بیمارستان

7-توزیع دستورالعمل پمفلت های آموزشی در سطح مراکز بهداشتی درمانی شهری و رستائی و خانه های بهداشت

8- انجام آزمایشات فوری و سریع از نمونه التور تهیه شده توسط هلال احمر

9- ثبت دقیق مشخصات بیماران ابتلا به اسهال در بیمارستانها و مرکز بهداشتی درمانی شهری و روستائی و خانه بهداشت

10- پیگیری موارد اسهال توسط پرسنل و کارشناسان مسئول مرکز و بهورزان خانه های بهداشت

عنوان برنامه کاهش موارد حیوان گزیدگی

استراتژی 1 :

1- تشکیل جلسه کمیته بیماریهای مشترک انسان و حیوان

2- تشکیل جلسه آموزشی برای پزشکان و کارشناسان مراکز بهداشتی – درمانی شهری و روستائی

3- تشکیل جلسه آموزشی برای مربیان بهداشت مدارس شهرستان

4- تشکیل جلسه کمیته اتلاف سگ های ولگرد و پیگیری های لازم در فرمانداری – بخشداری مرکزی با حضورکارشناسان ادارات شهر داری – نیروی انتظامی – محیط زیست و ...

5- ارسال دستورالعمل کنترل جمعیت شگ های ولگرد به مراکز بهداشتی – درمانی شهری و روستائی

عنوان برنامه نظام گزارش دهی بیماریها :

استراتژی 1و2:

1-شکیل جلسه آموزشی برای پزشکان و کارشناسان و رابطین گزارش دهی بیمارستانها و مسئولین فیزیوتراپی ها و توانبخشی ها

2-تشکیل جلسه آموزشی لپتوسپیروزیس برای پزشکان و کاردانها و کارشناسان بیماریها و بهداشت محیط مراکز شهری و روستائی

3- تشکیل جلسات آموزشی نظام گزارش دهی بیماریها برای پرسنل فنی و بهورزان توسط مسئولین مراکز بهداشتی – درمانی شهری و روستائی

4- توزیع پمفلت های آموزشی ( بنر های آموزشی ) در سطح مرکز درمانی شهری و روستائی به خانه های بهداشت و بخش های مختلف بیمارستانها و مراکز فیزیوتراپی ها و توانبخشی ها

عنوان بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان :

استراتژی 1:

تشکیل جلسه آموزشی برای کارشناسان مسئول و پزشکان مرکز شهری و روستائی

تشکیل جلسات آموزشی پرسنل فنی و توسط پزشکان مسئول مرکز

استراتژی :

1- درخواست ادامه اکیپ نظارت شهرستان برای ممانعت از فروش مرغ زنده در سطح بازار روزها

2- بحث در کار گروه بهداشت سلامت و درخواست ادامه فعالیت های مورد نیاز در پیشگیری از بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان

3- هماهنگی با اداره دامپزشکی در خصوص پیگیری سریع مواردی که از سوی سیستم شبکه بهداشت - درمان در خصوص تلفات ماکیان گزارش

می گردد.

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق در مورد اقتصاد کلان سوالات طبقه بندی ریاضی دهم پاورپوینت بررسی مدرسه خان شیراز - معماری اسلامی چگونه می توان دانش آموزان را به تحقیق وپژوهش در درس مطالعات اجتماعی ودرسهای دیگر تشویق کرد پلان آپارتمان 4 طبقه با شکل ذوزنقه