👈 فروشگاه فایل 👉

تحلیل ورق سوراخدار تحت کشش ومحاسبه تمرکز تنش در نرم افزار Abaqus CAE

ارتباط با ما

... دانلود ...

این فایل با استفاده از نرم افزار اباکوس به تحلیل ورق سوراخدار تحت کشش می پردازد.وبا استفاده از توانایی های این نرم افزار پس از بدست آوردن اندازه ومش بهینه با بارگذاری های مختلف وبدست آوردن بهترین نوع بارگذاری به محاسبه ی ضریب تمرکز تنش در سوراخ ورق میپردازد.در این فایل نمودارها وجداول برای مقایسه ی بهتر با مراجع تهیه شده است و در پایان به روشهای مختلف برای کاهش تمرکز تنش وتاثیر ان بر کاهش تمرکز تنش پرداخته شده است.این فایل برای دانشجویان مهندسی مکانیک وهمچنین کسنی که به دنبال آموزش ابتدایی نرم افزار Abaqus هستند می تواند بسیار مفید واقع شود.

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری و پیشینه تحقیق معنی شناسی در روانشناسی تست عربی با جواب تشریحی پاورپوینت اصول مهندسی اینترنت دانلود تحقیق فشار كششی 35ص دانلود تحقیق كشش عمیق 56 ص با تصویر و پاورقی