👈 فروشگاه فایل 👉

آموزش کامل نرم افزار QUAL2KW

ارتباط با ما

... دانلود ...

مدل qual2kw رودخانه را به‌صورت یک بعدی همراه با جریان دائمی غیریکنواخت شبیه‌سازی می‌کند و می‌تواند اثر بارگذاری‌ه را هم به‌صورت نقطه‌ای و هم غیر‌نقطه‌ای در نظر بگیرد.

این مدل قادر است تا 19 پارامتر کیفی آب را شبیه‌سازی کند و به‌منظور تعیین غلظت پارامترهای کیفی به حل عددی معادله جابجایی- پخش در رودخانه می‌پردازد.

👇محصولات تصادفی👇

جزوه درسی تایپ شده تجزیه و تحلیل سیستم ها حقوق بین الملل خصوصی کتاب حسابداری شرکت های بیمه پرسشنامه انعطاف پذیری خانوادگی – فرم کوتاه دانلود تحقیق دینام 34 ص.DOC