👈 فروشگاه فایل 👉

پروژه کارآفرینی تأسیس دفتر بیمه

ارتباط با ما

... دانلود ...

پروژه کارآفرینی تأسیس دفتر بیمه در 18 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست

مقدمه بیمه------------------------------------------------------------1

اركان بیمه------------------------------------------------------------2

صدوربیمه اشیاء -----------------------------------------------------3

بیمه نامه اتومبیل-----------------------------------------------------4

بیمه بدنه-------------------------------------------------------------5

بیمه شخص ثالث------------------------------------------------------6

بیمه سرنشین---------------------------------------------------------7

بیمه آتش سوزی------------------------------------------------------8

بیمه حمل ونقل -------------------------------------------------------9

بیمه مهندسی---------------------------------------------------------10

بیمه كشتی-----------------------------------------------------------11

بیمه كامپیوتر--------------------------------------------------------12

بیمه هواپیما---------------------------------------------------------13

بیمه سفینه های فضایی----------------------------------------------14

صدوربیمه اشخاص--------------------------------------------------15

بیمه حوادث---------------------------------------------------------16

بیمه حوادث انفرادی-------------------------------------------------17

بیمه حوادث گروهی-------------------------------------------------18

بیمه های عمر------------------------------------------------------19

بیمه عمر به شرط احتیاط--------------------------------------------20

بیمه های مستمر----------------------------------------------------21

بیمه كاركنان دولت--------------------------------------------------22

بیمه تكمیل درمان---------------------------------------------------23

بیمه های مسؤلیت--------------------------------------------------24

بیمه مسؤلیت كارفرما در مقابل كاركنان------------------------------25

بیمه مسؤلیت ساختمانی---------------------------------------------26

بیمه مسؤلیت مدنی حرفه ای پزشكان--------------------------------27

بیمه مسؤلیت مدنی حرفه ای پیران پزشكان--------------------------28

بیمه مسؤلیت ناجیان غریق------------------------------------------29

بیمه مسؤلیت مدنی بیمه گذار درمقابل اشخاص ثالث------------------30

1- هدف ازتحقیق: ارائه مطالب آموزنده برای كلیه افراد علاقه مند به رشته بیمه گری.نوعی اشتغال زایی وكسب درآمد وسود.

2- بیان مسأله: هر شغلی در ابتدا كار، كم بودن ارباب رجوع یا مشتری معمولی است.

3- تأسیس دفتر بیمه نوعی كار آفرینی فردیست.

SWOT:S :نقاط قوت چاپ انواع بروشورهایی در مورد هر كدام از بیمه نامه ها وارائه آنها به آشنایان ،دوستان . صدور بیمه نامه ها با تخفیفیفات برای حرفه های پزشكان ،پرستاران و..... . ارائه دادن وسایلی همچون خودكار تبلیغاتی ،سر رسید ،دفتر تلفن های رومیزی و آگهی های تبلیغاتی. ارائه بروشورهایی از انواع بیمه در دفتر برای آگاهی بیشتر ارباب رجوع

W :نقاط ضعف نا امیدی در صادر نكردن یك بیمه نامه ،ارائه نادرست اطلاعات بازاریاب در هنگام بازاریابی.

O: دراین رشته پیشی گرفتن از همكاران دیگر،تأمین نیاز های مالی،و داشتن اطلاعات كافی.

T :ارائه كار بهتر ،خونسرد بودن در كار،حرف را به صورت منطقی گفتن،صداقت در كار،چشم پوشی بكار دیگران.عدم تجربه،عدم مدیریت كارآمد،وجود داشتن رقبا.

5- فعالیتهای تأسیس دفتر بیمه دانا:

1-داشتن امتیاز برای تأسیس دفتر ،پیش نیاز ندارد،1ماه

2- تأیید اداره بیمه،پیش نیاز: داشتن امتیاز،1ماه

3 دادن امتحان برای تأسیس دفتر،پیش نیاز :تأیید اداره بیمه،52 روز

4 جواب آمدن نتیجه امتحان ،پیش نیاز :دادن امتحان،1ماه

5 گذاراندن كلاسهای مربوط به اداره كردن دفتر بیمه،پیش نیاز:قبولی در امتحان،14روز

6 گرفتن مجوز برای باز كردن دفتر بیمه،پیش نیاز:تأیید اداره1ماه

7پیدا كردن مكان برای دفتر،پیش نیاز :گرفتن مجوز،1ماه

8-تهیه وسایل برای دفتر ،پیش نیاز:داشتن دفتر ،7روز

9- تزئینات دفتر،پیش نیاز :تهیه وسایل،7روز

10-تبلیغات،15روز

11-درج آگهی استخدام منشی برای دفتر،پیش نیاز :ارائه خدمت به ارباب رجوع،15 روز

12-ارائه خدمت به ارباب رجوع

8-نتیجه گیری:

داشتن كاری مناسب ونوعی اشتغال زایی،كسب درآمد و سود ، ارائه دادن اطلاعاتی در مورد بیمه وتضمینی اقتصادی بعد از حوادث.

تعریف كلی از بیمه:

عقدی است كه به موجب آن یك طرف تعهد می كند در ازای پرداخت وجه یا مبلغی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد ?متعهد را بیمه گر?طرف قرارداد را بیمه گذار و وجهی كه بیمه گذار پرداخت می نماید وآنچه كه بیمه می شود موضوع بیمه گویند.

اركان بیمه:

بیمه گر

بیمه گذار

3. موضوع بیمه

صدور انواع بیمه نامه ها در دفتر:

بیمه اشیاء:

1- بیمه اتومبیل:الف- بیمه بدنه ماشین ب-بیمه شخص ثالث

ج- بیمه سرنشین

الف-بیمه بدنه ماشین

چگونگی تعیین حق بیمه در بیمه های اتومبیل

1- خود وسیله نقلیه

نوع وسیله(یعنی سواری)

سال ساخت

مدل اتومبیل

نوع استفاده از اتومبیل(یعنی شخصی است یانه)

سیستم اتومبیل

2-راننده

سن راننده

حرفه یا شغل راننده

نوع استفاده اش (تعداد نفرات استفاده كننده)

جنس (یعنی زن باشد یا مرد)

تجربه رانندگی

هوش طرف را ارزیابی می كنند

مسافت

عبارتند از:

1- جبران هزینه معالجه و صدمات بدنی

2- خرج حاصل از حادثه رانندگی

3- نقص عضو ناشی از حادثه رانندگی

4- فوت ناشی از حادثه رانندگی

جبران خسارت های مالی كه در بیمه شخص ثالث لحاظ می گردد عبارتند از:

زیان های مستقیم كه در اثر حوادث رانندگی و مشمول بیمه به اموال و اشیاء تحت مالكیت یا تصرف قانونی اشخاص ثالث وارد می شود.

نحوه پرداخت حق بیمه شخص ثالث:

الف- دیات:مالی است كه به سبب جنابت بر نفس یا عضو به مصدومان حادثه یا اولیای دم (وراث قانونی متوفی) پرداخت می گردد.

نحوه پرداخت دیات:

دیه مرد مسلمان 100% ، دیه زن مسلمان 50% در صورت فوت .اگر دیه نقص عضو یك زن بیش از ثلث یك دیه باشد آن مقدار به نصف تغییر می یابد.

مقدار دیه:

1- یكصد شتر سالم وبدون عیب ونقص

2- 200 گاو سالم

3- 1000 گوسفند سالم

4- 200 دست لباس از حله های یمین

5- 10000 درهم

1. پرداخت دیه وقف قانون دیات بر اساس شرایط خصوصی وعمومی شخص ثالث بشرح ذیل می باشد:

الف- مقصر حادثه مشخص شده باشد .

ب- مقصر حادثه مسؤل شناخته شود .

ج- متعهد به پرداخت دیه گردد.

د- در اثر حادثه رانندگی اتفاق افتاده باشد.

ه- مدارك و متندات لازم جهت اخذ بیمه تهیه و ارائه گردد.

ب- پرداخت خسارت مالی و جانی:

برای پرداخت دیه وقف شرایط خصوصی وعمومی شخص ثالث و تعهدات بیمه گر در مورد تعداد زیان دیدگان خارج از وسیله نقلیه نامحدود و داخل وسیله نقلیه ویا سرنشینان آن محدود به ظرفیت مجاز خودروی مورد بیمه بر اساس كارت شناسایی خودرو می باشد.

👇محصولات تصادفی👇

انجام محاسبات پخش بار با نرم افزار NEPLAN مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع رضایت زناشویی گزارش کارآموزی کارگاه آهنی تحقیق 2003 windows server با فهرست مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی