👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله سیمان استخوان

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله سیمان استخوان

دراین تحقیق برخی مقالات كه از سال 1996 به بعد در ارتباط با سیمان های استخوان مختلف ارائه شده است مورد بررسی قرار گرفته اند.

به طور كلی چهار نوع سیمان استخوان برای كاربردهای ارتوپدی و دندانپزشكی موجود است كه دو تاپایه پلیمری و دوتای دیگر سرامیكی دارند كه عبارتند از:

- سیمان های اكریلیكی یا سیمان های با پایه پلی متیل متاكریلات PMMA))

- سیمان های با پایه پلی پروپیل فومریت (PPF)

- سیمان های فسفات كلسیم (CPBCS)

- سیمان های گلاس یونومر (glass inomer)

هر كدام از این چهار نوع سیمان خود دارای تركیبات و فرمولاسیونهای متفاوت بوده كه هر كدام خواص مختلف با یكدیگر دارند.

سیمان استخوان PMMA برای كاربردهای كلینیكی وبه منظور اطمینان از تثبیت عضو مصنوعی مفصل در تعویض مفصل ران و زانو مصرف شده است. سیمان استخوان در اصل از پودر پلی متیل متاكریلات و مایع مونومرمتیل متاكریلات تهیه می شود.

سیمان استخوان

بخش مایع (20 میلی لیتر)

متیل متاكریلات (مونومر)

4/97 درصد حجمی

ان وان دی متیل پلی تولوئیدن

6/2 درصد حجمی

هیدوركئینون

1575 قسمت در میلیون

بخش پودر جامد (40 گرم)

پلی متیل متا كریلات

15 درصد وزنی

كوپلیمر متیل متاكریلات - استیرن

75 درصد وزنی

باریم سولفید

10 درصد وزنی

دی بنزوئیل پراكسید

درحد بسیار اندك

هیدور كئینون از پلیمریزاسیون سریع جلوگیری می كند. پلیمریزاسیون سریع تحت شرایط خاصی به وقوع می پیوندد. مثلاً قرار گرفتن در معرض نور بالارفتن درجه حرارت و امثال آن می تواند سبب پلیمریزاسیون نابهنگام شود.

ان وان دی متیل- تولوئیدین برای ترویج یا شتاب بخشیدن عملیات اصلاح سازی سرد به تركیب نهایی اضافه می شود. (عامل پخت cold curing). واژه اصلاح سازی سرد به این منظور به كار می رود كه تفاوت شرایط اجرای عملیات باوضعیت كار در دمای بالا و فشار زیاد (مثل روش قالب گیری تحت فشار و دمای بالا جهت ساخت اجزاء دندانی در دندانسازی ها) مشخص گردد. قسمت مایع از طریق گذراندن از صافی به خوبی سترون می شود. بخش جامد ماده نیز پودری سفید و بسیار ریز است.

هنگامی كه پودر و مایع با یكدیگر مخلوط می شوند مایع مونومر از طریق فرایند پلیمریزاسیون اضافی، عمل پلیمریزاسیون را انجام می دهد. دی بنزوئیل پراكسید كه نقش فعال كننده را به عهده دارد با پودر مخلوط شده و با مونومر واكنش انجام می دهد تا یك رادیكال مونومر را تشكیل دهد. این رادیكال مونومر سپس به مونومر دیگری هجوم می برد تا یك رادیكال دیمر تشكیل دهد. فرایند ادامه می یابد تا مولكولهای زنجیر- طویل تولید شود. مایع مونومر سطح ذرات پودر پلیمر را خیس می كند و آنها را پس از پلیمریزاسیون به یكدیگر مرتبط و متصل می سازد و یك حالت خمیری به وجود می آید كه به حفره تزریق می شود. و پوتوز روی سیمان همانند شكل (1) جداداده می شود.

خواص سیمان استخوان می تواند توسط عوامل داخلی و خارجی تحت تأثیر قرار گیرد كه شامل:

عوامل داخلی :

تركیب مونومر و پلیمر

اندازه، شكل و توزیع ذرات پودر : درجه پلیمریزاسیون

نسبت مایع به پودر

عوامل خارجی

محیط مخلوط كردن: درجه حرارت ، رطوبت، نوع ظرف

روش مخلوط كردن: آهنگ و تعداد زدن با همزن (كاردك)

محیط اصلاح سازی: درجه حرارت، رطوبت، فشار، سطح تماس، (بافت، هوا، آب و….)

مهمترین عامل تعیین كننده خواص سیمان استخوان اكریلیكی را می توان تخلخل ایجاد شده در خلال عملیات اصلاح سازی دانست، حفره های بزرگ (با قطر چند میلیمتر) سبب تضعیف خواص مكانیكی می شود. بخار مونومر و هوای محبوس شده در خلال مخلوط كردن دو دلیل بروز تخلخل در مخلوط است . با استفاده از اعمال خلاء و قرار دادن مخلوط مونومر و پودر تحت نیروی گریز از مركز (سانتریفوژ) خلال مخلوط كردن می توان تخلخل را كاهش داد. در هر حال هر دو روش مذكور معایبی را مثل دشواری مخلوط كردن هنگامی كه خلاء اعمال می شود و جدایش اجزاء مخلوط وقتی كه نیروی گریز از مركز به كار می رود و دربر دارد و گذشته

از آن نیاز به تجهیزات اضافی نیز وجود دارد. تخلخل همچنین می تواند با كاهش دمای تولید شده حین پلیمریزاسیون كاهش یابد.(1)

👇محصولات تصادفی👇

بتن خود تراکم از تئوری تا تولید بررسی توصیفی موسیقی و موسیقی درمانی بر روی انسانها پاورپوینت معبد لوتوس اثر فریبرز صهبا چگونه سایه هایی واقعی تر ایجاد کنیم؟ (آموزش فتوشاپ) دانلود تحقیق آزمایشگاه هیدرولیک 11 ص.DOC