👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه سبک های عمومی تصمیم‏گیری

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه سبک های عمومی تصمیم‏گیری

پرسشنامه سبک های عمومی تصمیم‏گیری توسط اسکات و بروس (1995) تهیه و تدوین شده است. این پرسشنامه مشتمل بر 25 سئوال و 5 سبک تصمیم‏گیری می باشد که عبارتند از :سبک تصمیم‏گیری آنی ، سبک تصمیم‏گیری اجتنابی ، سبک تصمیم‏گیری عقلانی ، سبک تصمیم‏گیری شهودی ، سبک تصمیم‏گیری وابستگی .

به منظور سنجش هر یک از سبک های تصمیم‏گیری در این پرسشنامه ، به هر یک 5 سئوال اختصاص داده شده است و برای پاسخگوئی به هر یک از سئوالات نیز طیف لیکرت مورد استفاده قرار گرفته است.

نمره‏های بالاتر در هر سبک تصمیم‏گیری نشان‏دهنده وجود آن سبک در فرد می باشد (وود ،2012 )

Wood

👇محصولات تصادفی👇

مطالعات و استانداردهای هتل مقاله بررسی مهارت كنترل آفت برای باغبانان خانگی یا متخصصان زمین داری گیاه داروش گزارش كارآموزی در شركت مترآب پاورپوینت بررسی تاثیر کلسیم کلرید و PH در انعقاد شیر جزوه تایپ شده، رنگی و مصور "ترجمه متون و گرامر زبان دوم دبیرستان"