👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت سیستم آبیاری سنتر پیوت

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت سیستم آبیاری سنتر پیوت

سنتر پیوت یکی از پیشرفته ترین دستگاه های آبیاری بارانی است . استفاده از ایندستگاه ها برای آبیاری مزارع سابقه ای حدود 50 سال در دنیا دارد . در این سیستم ها یک دکل مرکزی در وسط مزرعه نصب شده ومجموعه اسپن ها حول آن در یک مسیر دایره و یا نیم دایره دوران می کنند در انتهای هر اسپن یک برج وجود دارد . هر برج دارای یک الکتروموتور ، دو گیربکس و دو چرخ در طرفین خود می باشد . اسپن ها در سه اندازه 49 ، 55 و61 متر موجودند . بر روی هر برج سیستم کنترل کننده ای وجود دارد که حرکت برج مربوطه را کنترل کرده و سبب می شود تا کل دستگاه همواره در یک خط مستقیم حرکت نماید .

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق درباره آبرسانی شهری طریقه ساخت function وفراخوانی آن در نرم افزار متلب کتاب حل مسایل فیزیک کوانتونومی گازیوروویچ كاربرد الكترونیك قدرت نقش ارزیابی عملکرد در افزایش کارآیی کارکنان بانک کشاورزی