👈 فروشگاه فایل 👉

مدیریت بر فرهنگ های متفاوت

ارتباط با ما

... دانلود ...

مدیریت بر فرهنگ های متفاوت

مرور کلی

گسترش تجارت جهانی، سرمایه گذاری برون مرزی، افزایش مهاجرت و توریسم همراه با صنایع دارای تکنولوژی اطلاعات پیچیده ، جهان را به دهکده جهانی تبدیل کرده است، در نتیجه تنوع فرهنگی به عنوان یک حقیقت از زندگی سازمانی مورد توجه قرار گرفته است. در بسیاری از کشورها، ملتهایی با بیش از یک فرهنگ بومی وجود دارند تفاوتها بین فرانسوی ها و بلژیکی های اهل فنلاند، کانادایی ها با فرهنگ انگلیسی و فرانسوی، و نیجریه ای ها، چینی ها، مالاکایی ها و هندی ها در مالزی و گروه های زبانی و فرهنگی متعدد به رسمیت شناخته شده در هند نمونه های قابل توجهی می باشند. مهاجرت گسترده ی نخستین مستعمره نشینان به ویژه به هلند و بریتانیای کبیر، حمله مهیب یهودیان به اسرائیل و مهاجرت اولیه به ایالات متحده، استرالیا و کانادا، محیط های کاری با فرهنگ بومی متنوعی را در این کشورها به وجود آورده اند. موسسات برای موفقیت نیازمند شناخت اهمیت فرهنگهای متفاوت در تدوین برنامه ها و استراتژی ها می باشند. موسساتی که در انجام طرح هایشان شکست می خورند معمولاً از زیان های ناشی از ضعف عملکردشان در محیط تجارت جهانی رنج می برند.

در این فصل ضمن آنکه جنبه های فرهنگی و تأثیر آنها بر اقدامات مدیران در جامعه جهانی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. دیدگاه های تئوریكی پیرامون محیطهای چند فرهنگی، مزایا و معایب تنوع فرهنگی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در نهایت

[1]-Cross – cultural Management

👇محصولات تصادفی👇

سیستم سازه دال مجوف یوبوت طراحی داخلی شیک و زیبا مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت اقلام تعهدی پاورپوینت فرایند شکل دهی به فلزات دانلود قارچ مزرعه سروش 20 ص