👈 فروشگاه فایل 👉

پروژه کارآفرینی کارخانه تولید کننده سیلندر ترمز اتومبیل

ارتباط با ما

... دانلود ...

پروژه کارآفرینی کارخانه تولید کننده سیلندر ترمز اتومبیل در 84 صفحه ورد قابل ویرایش

عنوان شماره صفحه

خلاصه طرح :.................................................................................................. 3

فصل اول....................................................................................................... 4

معرفی محصول................................................................................................. 4

مقدمه :......................................................................................................... 5

ترمز های اتومبیل............................................................................................... 5

ترمز های كاسه ای:.............................................................................................. 6

ترمز های دیسكی:.............................................................................................. 7

ترمز دستی:..................................................................................................... 8

مشخصات سیستم ترمز :........................................................................................ 9

كشتاورترمز:................................................................................................... 10

ترمز های كاسه ای دوبل:...................................................................................... 11

لنت ها:....................................................................................................... 12

كفشكها:...................................................................................................... 12

سیلندر چرخ:................................................................................................. 12

سیلندر اصلی:................................................................................................. 13

مكش:........................................................................................................ 14

كفشكهای ترمز:............................................................................................... 15

فصل دوم..................................................................................................... 17

لیست پرسنل غیر تولیدی...................................................................................... 17

اداری(سرویس دهنده پرسنل)................................................................................. 18

پشتیبانی(سرویس دهنده به تولید).............................................................................. 18

لیست قطعات محصول........................................................................................ 19

فرم محاسبه مواد اولیه و قطعات مورد نیاز..................................................................... 20

لیست مواد اولیه و قطعات خریدنی مورد نیاز.................................................................. 21

لیست مواد اولیه و قطعات خریدنی مورد نیاز.................................................................. 42

نام محصول:سیلندر ترمز...................................................................................... 43

فرآیند عملیات................................................................................................ 44

جدول فرآیند عملیات......................................................................................... 45

جدول فرآیند عملیات......................................................................................... 46

جدول فرآیند عملیات......................................................................................... 47

جدول فرآیند عملیات......................................................................................... 48

جدول فرآیند عملیات......................................................................................... 49

جدول فرآیند عملیات......................................................................................... 50

جدول برنامه ریزی حمل و نقل................................................................................ 51

جدول برنامه ریزی حمل و نقل................................................................................ 53

جدول برنامه ریزی حمل و نقل................................................................................ 54

جدول برنامه ریزی حمل و نقل................................................................................ 55

جدول برنامه ریزی حمل و نقل................................................................................ 56

جدول برنامه ریزی حمل و نقل................................................................................ 58

جدول برنامه ریزی حمل و نقل................................................................................ 60

فصل سوم..................................................................................................... 61

تعیین مساحت كارخانه........................................................................................ 61

1-محاسبه مساحت بخشهای تولیدی........................................................................... 62

محاسبه فضای مورد نیاز كارگاه ریخته گری :................................................................... 62

محاسبه فضای مورد نیاز كارگاه پخت پرس:.................................................................... 62

محاسبه فضای مورد نیاز كارگاه ماشین كاری:................................................................... 63

جدول تعیین مساحت مورد نیاز بخشهای تولیدی............................................................... 64

جدول تعیین مساحت مورد نیاز بخشهای تولیدی............................................................... 65

فرم برآورد هزینه ماشین آلات و تجهیزات تولیدی.............................................................. 67

جدول برآورد هزینه ساختمان های مورد نیاز................................................................... 69

برآورد هزینه تاسیسات........................................................................................ 70

جدول برآورد هزینه های نیروی انسانی........................................................................ 72

جدول برآورد هزینه سرمایه گذاری ثابت و نحوه تامین آن...................................................... 73

جدول برآورد هزینه های متفرقه............................................................................... 74

جدول برآورد هزینه های سال اول تولید........................................................................ 75

فصل چهارم................................................................................................... 76

بازاریابی محصول............................................................................................. 76

بازار یابی محصول............................................................................................ 77

فرم تجزیه و تحلیل وضعیت بازار و تعیین وضعیت بازار و تعیین برنامه تولید.................................... 79

خلاصه طرح :

در این طرح به بررسی کارخانه تولید کننده سیلندر ترمز اتومبیل پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و ... پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و ... از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و ... از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد.

مقدمه :

سیستم ترمز اتومبیل باید قادر به توقف اتومبیل ،‌جلوگیری از سرعت اضافه در سرازیری ها و همچنین نگه داشتن وسیله نقلیه در موقع انحراف از سطح تراز بوده و طوری طرح ریزی گردند كه شدت و میزان ترمز توشط راننده جهت به كنترل درآوردن ماشین قابل تغییر باشد.

در اثر عمل ترمز یك جسم سایشی ثابت بنام لنت به یك عضو گردان و یك درام یا رتور فشرده می گردد.عمل جشم سایشی روی سطح چدنی محرك ، انرژی حركتی اتومبیل را به انرژی گرمایی در ترمز ها تبدیل می كند.این گرما توسط هوایی كه در ماورای ترمزها جزیان دارد مرتفع می شود.راننده ترمز را به واسطه مكانیسم های مكانیكی ،خلا و هیدرولیك كنترل می نماید قدرت ترمز زمانیكه روكش ساكن بروی سطح ترمز توسط نیروی پدال حركت كند، افزایش می یابد.حداكثر میزان ترمز دقیقاً قبل از توقف چرخ واقع شده كه باعث لغزش لاستیك بر سطح جاده می شود.بنابراین ترمز كردن بستگی به تماس بین چرخ و سطح جاده دارد.وقتی لاستیك بر سطح جاده می لغزد نیروی ترمز كاهش یافته و كنترل هدایتی چرخها از بین میرود.

ترمز های اتومبیل

برای ترمز مطمئن ، چندین نوع ترمز استفاده می شود.هر وسیله نقلیه باید ،‌اجازه قانونی دو سیستم جداگانه ترمز جهت ایمنی داشته باشد ، یكی سیستم اصلی ترمز كه سیستم نامیده شده و به طور هیدرولیكی كار می كند و دیگری سیستم پارك ترمز كه به روش مكانیكی هدایت شده و باید قادر به توقف ماشین در صورت نقص سیستم اصلی ترمز باشد.

ترمز های كاسه ای:

اختلاف اصلی بین طرح ترمزهای كاسه ای ، اتصال كفشك با محل لنگر و سیلندر چرخ می باشد .كفشكها بوسیله یك پلیت پستی ارتباط پیدا كرده و تقویت می شوند.پلیت پستی به یك سگ دست در ترمز های جلویی و در ترمز های پشتی به اكسل پیچ شده است.محل لنگر كفشك مزتبط با محور جلویی چرخ برای مشخص كردن نوع كفشك و قطعات آن استفاده می گردد.انتهای لنگر كفشك ترمز Heel نامیده می شود.فشار سیلندر چرخ به انتهای كفشك ارسال می شود.وقتی محور ترمز كاسه ای از لبه بطرف Heel كفشك باشد كفشك هدایت كننده نامیده می شود و وقتی خلاف این جهت باشد كفشك Traling نامیده می شود.یك كفشك هدایت كننده به كفشك این امكان را می دهد كه به داخل سطح درام هنگامیكه دور محور خود میگردد ، فرو رود.این امر سبب می شود كه كفشك خود تامین انرژی گردد و خود را بیشتر داخل درام فرو برد.در نتیجه اصطكاك افزایش یافته و با همان میزان نیروی ترمز استعمال شده ،‌وسیله نقلیه زود تر متوقف می گردد،‌عمل خود تامین انرژی ممكن است با یدكی كه به دنبال ماشین می باشد و به علت شل بودن از ماشین جدا شده و روی زبانه اش می افتد.زبانه بر سطح جاده كشیده شده و دنباله جدا شده بسرعت متوقف می گردد ،‌این نوع خود تامینی انرژی در ترمز ها عمل سروو نامیده می شود.

كفشك با محور درام بغیر از لنگر خود تامین نیستند،‌عمل بین كفشك . درام باعث از بین رفتن اصطكاك لنت میگردد.اگر به عنوان مثال،یدك از پشت بیفتد و زبانه اش در هوا قرار گیرد به آسانی كشیده شود و یا در پستی و بلندی ها جهش نماید ،‌به آرامی توقف می نماید ترمز های كاسه ای در بیشتر اومبیل های مدرن از كفشك ترمز سروو با دو كفشك عمل كننده در جلو استفاده می كنند كه هر یك عمل سروو دارند.یكی از كفشك ها ،‌كفشك اولیه و دیگری كفشك ثانویه می باشد.انتهای اصلی ار میان یك كیله قابل تنظیم بنام تنظیم كننده:......به لبه كفشك می رود. Heel كفشك ثانویه در مقابل میله لنگر قرار می گیرد و در مواقع استعمال ، سیلندر چرخ ترمز های دوبل توسط فشار آوردن به لبه كفشك مقابل درام ،‌باعث ترمز كردن می شود.كفشك اولیه عمل دوگانه دارد چون خودش انرژی لازمه را تامین می نماید ایم عمل دوبل با یك نیروی بیشتر ار سیلندر چرخ به لبه انتهایی كفشك ثانویه فشار وارد می كند و این عمل به نوبه خود باعث عمل دوبل خود تامینی انرژی كفشك می گردد.عمل دوبل هر دو كفشك ترمز باعث می گردد تا كفشك ثانویه 75% از نیوری لازمه جهت ترمز كردن فراهم نماید و بلاعكس هنگامی كه لبه كفشك اصلی با لنگر تماس حاصل نماید ،‌كفشك های نرمز عملشان را عوض می نمایند.

ترمز های كاسه ای دوبل:

از نیمه دهه 1970 ترمز كاسه ای دوبل فقط در تر مز های عقب بكار كی رفتند .مجموعه ترمز مونتاژ شده بوسیله یك Plate پشتی به عنوان یك حفاظ عمل می كند و نمی گذارد غبار به صفحه ترمز بچسبد.انتهای فوقانی كفشك ها توسط فنر های برگشت دو مجاورت لنگر قار می گیرند.و یك فنر كوتاه قسمت تحتانی را در مقابل یك پیچ تنظیم چرخ گردان قرار می دهد پین های پایین نگهدارنده با فنر و محفظه فنر كفشك ها را در مقابل صفحه تماس روی Plate پشتی می چرخاند.كابلها ، میله هاو فنر های خود تنظیم كننده ،‌برای زمانیكه لقی زیادی بین كفشك و كاسه وجود دارد افزوده شده اند تا تنظیم كننده چرخ گردان را به صورت اتوماتیك برگرداند.نرمز های عقب از یك كابل فعال كننده میله تنظیم ترمز دستی و محور استفاده می كنند كه وقتی ترمز دستی استعمال می شود بطور مكانیكی كفشك ها را بكار برد.یك سیلندر چرخ ذربین كفشك ها دقیقاً‌ زیر لنگر پین و راهنما قرار گرفته است.سیلندر چرخ كه لنت ها را به هممتصل می سازد.گاهی اوقات راهنمای سوپاپ تحریك كننده نامیده می شود.این مجموعه بودن نقص مونتاژ شده ،‌توسط یك درام ترمز احاطه شده كه روی چرخ سوار شده است.

لنت ها:

لنت ترمز عمدتاً از فیبر مقام حرارتی ساخته شده كه با یك ماده مصنوعی مقاوم درد دای بالا تركیب شده است.بقیه مواد سرب ،روی،برنج،مس،گرانیت و سرامیك برای دادن خاصیت مقاومت حرارتی و ضریب اصطكاك به لنت افزوده شده اند.لنت ترمز می تواند تا دمای بالایی در حد °600 درجه فارنهایت(°360)مقاومت نمایند.

كفشكها:

كفشك های ترمز یك تكیه گاه فلزی برای لنت می باشد آنها دارای یك بافت حمایت كننده كه در روی آن فنر ها تحریك كننده ها و لنگر ها قرار دارند ،‌می باشند ،‌لنتها در هر دو نوع ترمز های دیسكی و كاسه ای بوسیله پرچها بسته می شوند لنگر تعبیه شده در كفشك ترمز فعالیت سروو كه بوسیله كفشك ها مهیا می شوند را كنترل می نمایند.وقتی لنگر به طرف مركز ترمز حركت نمایند عمل سروو افزایش می یابد اگر لنگر خیلی به سمت جلو حركت نماید ترمز ها مثل یك كلاچ قفل كی شوند و لنگر باید برای آزاد شدن كفشك ها به سمت عقب حركت نمایند البته این عمل بر ترمز ها مضر خواهد بود سیستم های خدماتی ترمز طوری طرح ریزی شده اند كه چرخ ها با كمتر از 1001ط نیرو بر پدال ترمز قفل شوند.در هنگام قفل چرخ ها میزان اصطكاك بین لاستیك و سطح جاده به حداكثر می رسد.

سیلندر چرخ:

عمل ترمز بوسیله فشار هیدرولیكی واقع در سیلندر چرخ امنجام می گیرد در انتهای سیلندر چرخ پیستون وجود دارد.درون هر پیستون دو كاسه نمك دور میله دابط و انتهای سیلندر بسته شده تا هر گونه آلودگی را از سیلندر دور سازد وقتی فشار در سیلندر چرخ به اندازه كافی وجود داشته باشد ،روغن ،پیستون و كفشك ها را به طرف بیرون رانده تا لنت ترمز به درام اتصال یابد لنتها در شرایط عدماستعمال بین010/0 تا 015/0 اینچ یا 25/0 تا 38/0 میلیمتر درام می باشند.

به طوری كه كفشك بسیار كم می تواند حركت نماید.وقتی فشار روغن از بین می رود فنر های بر گرداننده كفشكهای ترمز را از درام مقابل لنگر بر می گردانند كفشكهای باز گرداننده همچنین یبه پیستون سیلندر چرخ فشار می آورند تا به حالت اولیه خود بر گردند این امر كمی از روغن به مخزن روغن بر می گرداند.

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی روانشناختی کارکنان چگونه می توان درس ریاضی پایه دوم را برای دانش آموزان شیرین و جذاب کرد آزمون آدمک ( ویژه کودکان ) گزارش كارآموزی در شركت ترانس اصفهان (تولید كننده ترانسفورماتور) پاورپوینت حسابداری صنعتی 2