👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله ترجمه شده پردازشگر شبکه وکنتر

ارتباط با ما

... دانلود ...

Vector network analyzers

A word about acronyms concerning network analyzers... vector network analyzers (VNAs) are often called "ANAs" by old farts including the Unknown Editor. ANA stands for "automated network analyzer". A long time ago during the Carter administration the original network analyzer (H-P 8409) was not automated in the sense that TE error correction was done by hand. Return loss measurements could not exceed the VSWR of the equipment so you couldn't resolve beyond 20 dB return loss in most cases. Gain and insertion loss and phase were calculated from the subtraction of two measurements (first the through connection then the DUT connection). It was a bad time to be alive...

پردازش گر شبکه وَکنتُر

یکی از واژه های اختصاری که برای پردازشگرهای شبکه به کار می رود مربوط به پردازش گر شبکه وکتر می باشد ، که علامت اختصاری آن به این صورت است (VNAS) اما این واژه اختصاری توسط افراد ناشناس و ناشی و قدیمی به صورت “ ANAS” به کار می رفته است . “ANA” واژه اختصاری است که برای پردازشگرهای اتوماتیک شبکه به کار می رود . بر طبق سازمان کارتر در زمانهای گذشته ، اولین پردازشگرهای شبکه ، اتوماتیک نبودند و عملیات تصحیح اشکالات TE(اِرُرerror ) به صورت دستی ، انجام می شده است و مقادیر اندک برگشتی نباید بیشترر از VSWR موجود در تجهیزات می شدند. بنابراین در بسیاری از موارد نمی شد مقادیر اضافی برگشتی را که بیشتر از db 20 بود را حل کرد . مقادیر اضافه به همراه فاز از طریق کسر کردن دو مقدار محاسبه می شود ( یکی از مقادیر مربوط به اتصال معمولی و مقدار دیگر مربوط به اتصال DUT می باشد.) و در آن زمان استفاده از چنین پردازشگری کار سختی بود.

👇محصولات تصادفی👇

آموزش نحوه نصب پلاگین های اسکچاپ 2014 یا 2015 به صورت کلیپ کتاب مکاتبات اداری پروژه کارآفرینی خدمات بینایی سنجی ، چشم پزشکی ، فروش مواد و لوازم چشم پزشکی پاورپوینت بررسی، شناخت و معرفی روستای فریزی دانلود پاورپوینت پارادایم های گوناگون حسابداری