👈 فروشگاه فایل 👉

طراحی پل بتنی بوسیله نرم افزار sap2000 بهمراه فایل مدلسازی

ارتباط با ما

... دانلود ...

در این قسمت جزوه آموزشی که سومین قسمت ازسری جزوه­ هایآموزشی بنده در ارتباط با طراحی ومدلسازی پل میباشد سعی شده ابتدا مقدماتی درخصوص اجزای سازه ­ای پل صبحت شود ودر ادامه به مدلسازی وتحلیل پل با عرشه دال درجا ریز توسط نرم افزار به صورت مرحله به مرحله بهمراه تصویر که شامل نحوه مدل سازی عرشه و اصلاح هندسی عرشه ، تعریف خطوط عبور ،نحوه معرفی بارکامیون­ استاندارد،ضریب ضربهMOVING LOAD،تعیین ضخامت دال عرشه، معرفی بارImpact factorو نحوه­ اعمال ­آن ­دربارگذاری­ پرداخته­ می ­شود.

👇محصولات تصادفی👇

نظام آموزشی روسیه ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﻧﺮم اﻓﺰار Fluka مقاله بررسی تعاریف اساسی الكترونیك پاورپوینت گیاهان عجیب و غریب دانلود پاورپوینت ریخت شناسی تاس ماهیان 14 اسلاید