👈 فروشگاه فایل 👉

محاسبه مقدار ساعت کارکرد و حقوق و مزایای کاری

ارتباط با ما

... دانلود ...

فایل محاسبه مقدار ساعت کارکرد و حقوق و مزایای کاری شامل 2 شیت می باشد:

شیت اول محاسبه ساعت موظفی طبق حضور روزانه را انجام می دهد.

و شیت دوم محاسبه میزان حقوق و مزایای مربوطه بر مبنای ساعت حضور وارد شده در شیت اول را انجام میدهد.

*** نکته مهم اینکه : به منظور دریافت خروجی صحیح از این فایل، فقط در کادرهای سفید رنگ مجاز به وارد کردن عدد می باشید و ساعت حضور نیز بایستی بصورت ساعت و اعشاری از ساعت وارد شود، نه بصورت ساعت و دقیقه.

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پرسشنامه خودابرازی کتاب تاریخ ایران و جهان (2) پاورپوینت تجزیه و تحلیل صورت های مالی چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق پرستاری بیماران همودیالیزی دانلود تحقیق هزینه های آموزش الگوها و مدل های برنامه ریزی آموزشی انواع مدل های برنامه ریزی آموزشی 33 ص