👈 فروشگاه فایل 👉

محاسبه مقدار ساعت کارکرد و حقوق و مزایای کاری

ارتباط با ما

... دانلود ...

فایل محاسبه مقدار ساعت کارکرد و حقوق و مزایای کاری شامل 2 شیت می باشد:

شیت اول محاسبه ساعت موظفی طبق حضور روزانه را انجام می دهد.

و شیت دوم محاسبه میزان حقوق و مزایای مربوطه بر مبنای ساعت حضور وارد شده در شیت اول را انجام میدهد.

*** نکته مهم اینکه : به منظور دریافت خروجی صحیح از این فایل، فقط در کادرهای سفید رنگ مجاز به وارد کردن عدد می باشید و ساعت حضور نیز بایستی بصورت ساعت و اعشاری از ساعت وارد شود، نه بصورت ساعت و دقیقه.

👇محصولات تصادفی👇

نقشه 3 بعدی کامل پل کابلی در اتوکد مبانی نظری و پیشینه سبک هویت مقاله اثرات روانی طلاق بركودكان مقاله در مورد سایت مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک تعارض و روش های مدیریت آن