👈 فروشگاه فایل 👉

ناتوانی های افتراقی (اختلال در خواندن)

ارتباط با ما

... دانلود ...

ناتوانی های افتراقی (اختلال در خواندن)

تعریف

افتراق فرآیندی است كه به وسیله ی آن انسان به شباهت ها و تفاوت های میان محركهای مربوط به هم واقف می شود. بازشناسی تفاوتها میان چیزهای دیده شده نظیر حروف یا ترتیبات زنجیره ای، میان تفاوتهای آوایی در لغات یا بین اشكالی كه به فعالیت ها معنی می دهند. در یادگیری برای فهم و استفاده از كلام شفاهی، خواندن، نوشتن، محاسبه ی مسائل ریاضی، هجی كردن و یا تحول مهارتهای حركتی، كودكان باید قادر باشند تفاوت های بین آنچه را كه دیده اند، شنیده اند، لمس كرده و یا چشیده و احساس كرده اند را تمیز دهند كودكانی كه می توانند تفاوت های بین محركهای مختلف را دریابند (مثلاً سیخ و میخ) بیشتر می توانند یاد بگیرند به محركهای متفاوت پاسخ های مختلف بدهند.

ناتوانی های افتراقی می تواند به شش گروه اصلی طبقه بندی شوند:

1- افتراق بینایی: افتراق آنچه می بینیم.

2- افتراق شنوایی: افتراق آنچه می شنویم.

3- افتراق لمسی: افتراق آنچه لمس می كنیم.

4- افتراق حسی جنبشی: افتراق آنچه از طریق حركت احساس می كنیم.

5- افتراق بساوشی: افتراقی كه شامل لمس و حركت هستند.

6- افتراق شكل: پس زمینه

این مقاله به توضیح چگونگی تأثیر این ناتوانی ها در یادگیری كلاسی خواهد پرداخت.

1- ناتوانی های افتراق بینایی

ممكن است كودكانیكه ناتوانی افتراق بینایی دارند، دارای تیزبینی طبیعی باشند ولی برای افتراق تفاوتها بین دو یا چند محرك بینایی و نظیر حروف «آ و ب» یا «میخ و سیخ» دچار مشكل شوند هنگامی كه كودكان نمی توانند بین مشخصاتی نظیر شكل، اندازه، فاصله، دریافت عمق و سایر جزئیات مناسب افتراق قائل شوند، احتمالاً در یادگیری و بازشناسی و استفاده از حروف چاپی، نمرات و اعداد و لغات در خواندن و محاسبه كردن مشكل و دشواری خواهند داشت (Barrett 1965).

كپی كردن، نوشتن و نقاشی كردن می تواند تحت تاثیر ناتوانی كودك برای جستجو و كشف تفاوت های در محركات بینایی قرار گیرد.

2- ناتوانی های افتراق شنوایی

در بعضی موارد، كودك دقت شنوایی طبیعی دارد ولی در كشف تفاوت ها یا مشابهت های بین درجه و دانگ، بلندی، ریتم، ملودی، میزان و یا تناوب اصوات ناتوان است. (chzlf & scheffelin 1969). افتراق شنوایی برای یادگیری ساختمانی آوایی در زبان شفاهی لازم است. شكست در ایجاد افتراق بین اصوات صدادار و بی صدا و یا بین سیلابها یا لغات می تواند باعث بروز مشكلاتی در یادگیری و فهم زبان شفاهی و زبان بیانی شود. كودكانی كه در افتراق شنوایی مشكل دارند اغلب به خاطر مسائل آوایی برای خواندن یا هجی كردن دچار مشكلات یادگیری می شوند.

👇محصولات تصادفی👇

نقش ارث در بزهكاری پروژه کارآفرینی طرح کسب و کار عمل آوری و بسته بندی داروهای گیاهی مقاله بررسی حسابداری دولتی راهنمای آزمون ماتریس های پیشرونده ریون کودکان پاورپوینت طرح پروار 100 راس گوسفند بلوچی