👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود رهبری 35 ص.Doc

ارتباط با ما

... دانلود ...

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 53 صفحه

رهبری اصولا فرایند رهبری مبتنی بر عشق ومحبت دربرگیرنده چهارم مفهوم اصلی است كه به ترتیب عیارتند از : توجه كردن (Carring) شریك شدن (Sharing) احترام گذاشتن (Recpect) مسئولیت (Responsibility) ازآنجائیكه ما رهبری را با فرایند نفوذ (Influence) قرین میدانیم یك مدیر به عنوان یك رهبر موفق وموثر بایستی با توسل به مكانیزمهای مختلف درقلوب كاركنانش نفوذ نماید وسپس با فراهم آمدن این پیش شرط اصلی با بكارگیری چهارم مفهوم فوق الذكر به یك رهبری موثر دست بزند.

فرآیند رهبری توأم با عشق ومحبت دارای سه مرحله اساسی است : 1- اظهار محبت از جانب رهبربه فرد 2- اظهار فرد نسبت به رهبر 3- اظهارمحبت رهبر به فرد (جامعه) بصورت متعامل رهبری مبتنی بر عشق ومحبت چهار نوع رهبری قابل تمیز از یکدیگرند.

مرد قوی : Strongman معامله گر : Transactor قهرمان دوراندیش : Visionary hero رهبربرتر : Super leader هفت گام دررهبری برتر : برای فوق رهبر جوهر تلاش وتقلاء رهبری پیروان به منظور کشف نیروهای بالقوه درونی آنها می باشد.

چگونه یک فوق رهبر می تواند سایرین را بنحوی رهبری کند که آنها بتدیل به خود – رهبران موثر درجهت مثبت شوند ؟

چگونه یک فوق رهبر می تواند سایرین را رهبری نماید بنحوی که آنها خودشان را رهبری کنند ؟

ما هفت گام لازم جهت نیل به این اهداف را نشان خواهیم داد.

خواهیم دید که بعضی از مشخصات خلاصه شده برای سایر انواع رهبری بخشی از فوق رهبری می باشند ( بعنوان مثال استفاده از پاداش)، ولی همانگونه که شکل 1 نشان می دهد کانون توجهات فرایند رهبری وبنیان قدرت وروابط میان فوق رهبروپیروان خیلی متفاوت می‌باشند.

گام یک – خود رهبرشدن قبل از آموزش چگونگی رهبری دیگران اهمیت دارد ابتدا یاد بگیریم که چگونه خودمان را رهبری کنیم.

درنتیجه اولین گام برای فوق رهبر شدن یک خود – رهبر شدن است.

درمصاحبه ضبط شده ای از آرشیو هاولت پارکاردودیوید پاکارد مؤسس شرکت هاولت پاکارد آمده که درزمان جوانی چگونه عادت داشت که یک برنامه کارروزانه بعنوان استراتژی برای انجام امورات خود داشته باشد.

(من مصمم بودم هر چیزی را به شکل سازمان یافته داشته باشیم، .

.

.

.

مشخص بود که چه کاری را درهرساعت از روز می خواهم انجام بدهم .

.

.

.

فرصتهای زمانی را صبح ها جهت مطالعات معین اختصاص می دادم .

.

.

.

شما مجبورید که زمان خودتان را تخصیص بدهیدو.

.

.

.

) درسنین جوانی دیوید پاکارد مهارت های خود – رهبری را که برای موفقیت های اجزائی آینده اش بسیارحساس گشت رشد وتوسعه داد.

خود – رهبری تسلط ونفوذی است که مابرروی خودمان اعمال می کنیم تا خود- تحریکی وخود – هدایتی کافی را جهت رسیدن به هدف بوجود آورده باشیم.

فرآیند خود – رهبری شامل ماتریسی ازاستراتژیهای وابسته به دانش ورفتاری بمنظورافزون نمودن کارآئی شخصی می باشد.

خود- رهبری جوهره پیروی مؤثرمی باشد.

وقتی یکی از مدیران از مدیران اجرائی شرکت فورد اظهارداشت که ( ما مدیریت مشارکتی را شروع کردیم ولی نمی دانستیم که برای زیردستان چه مفهومی دارد!) مسئولیت پیرو چه می باشد؟

او درموقعیت مدیریت مشارکتی چگونه رفتاری از خود نشان می دهد ؟

👇محصولات تصادفی👇

کتاب 4 چیز که برای تولید محتوای الکترونیکی لازم داریم پروژه کارآفرینی تولید آبپاش متحرک برای چمن مقاله بررسی اینترنت (پورتال) گزارش کارآموزی جوشکاری در شركت آرگون صنعت مركزی دانلود پاورپوینت دستگاه گوارش 9 اسلاید