👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود تحقیق عنوان طرح درس سناریو 12 ص

ارتباط با ما

... دانلود ...

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 13 صفحه

عنوان طرح درس : سناریو مشخصات کلی : نام کتاب : علوم پایه دوم ابتدایی عنوان درس :ماده چیست؟

(2) مدت تدریس : 45 دقیقه نام دانشجو معلم : قنبر مایل تعداد فراگیران : 16 نفر برنامه زمان بندی :45/808 هدف کلی : آشنایی با ماده (2) اهداف جزئی 1- آشنایی فراگیران با مفهوم حجم 2- آشنایی فراگیران با مفهوم جرم 3- آشنایی فراگیران با کاربرد ابزار اندازه گیری 3- اهداف رفتاری: 1- دانش آموز با مشاهده اطراف خود چند مواد که حجم دارند را نام می برد (دانش ) از حیطه شناختی 2- دانش آموزان با مشاهده محیط اطراف خود چند جسم که جرم دارند را مثال می زند (درک و فهم) از حیطه شناختی 3-دانش آموزان با مشاهده محیط اطراف خود مواد را از نظر جرم طبقه بندی می کند (ترکیب) از حیطه شناختی 4- دانش آموزان با انجام فعالیت مواد را از نظر حجم طبقه بندی می کند .

(ترکیب) از حیطه شناختی 5- تصویر عنوانی را مشاهده درباره ی آن را با معلم و هم کلاسی خود بحث می کند .

(واکنش) از حیطه عاطفی 6- در مورد درس جدید نتیجه گیری میکند.

(ارزشیابی) از حیطه شناختی 7- به دقت به درس گوش می دهد (دریافت) از حیطه شناختی 8-به سوالات می تواند پاسخ دهند.

(واکنش) از حیطه عاطفی 9- در مورد مطالب درس جدید تجدید نظر می کند.

(تبلور) از حیطه عاطفی 10- دانش آموز در ارتباط با واژه های جرم و حجم داستان می نویسد (ترکیب) از حیطه شناختی.

4- رفتارهای ورودی: 1-آشنایی با ماده 2- آشنایی فراگیران با حالتهای مختلف مواد 3- آشنایی با ویژگیهای مواد با استفاده از حواس پنج گانه 4- آشنایی فراگیران با واژه و مفهوم مایع 5- آشنایی فراگیران با انجام فعالیتهایی با واژه و مفهوم گاز 5- ارزشیابی تشخیصی: الف) در ارتباط بارفتار ورودی : 1- ماده چیست؟

چیزهایی که ما در اطراف خود می بینیم ماده می گویند.

2- حالتهای مختلف ماده را باذکر مثال نام ببرید؟

1- جامد : در ، تخته سیاه 2- مایع : آب ، شیر 3- گاز : هوای داخل بادکنک ، هوای داخل توپ 3- مایع چیست؟

موادی که شکل ثابتی ندارند و به شکل فلزی که در آن ریخته می شود در می آید مایع می گویند مانند شیر.

4- جامد چیست؟

به موادی که شکل ثابتی دارند .

مانند صندلی ، میز ، در ، قند 5-گاز چیست؟

موادی که از خودشان شکلی ندارند و در همه جا پخش می شوند مانند هوای داخل بادکنک 6- با استفاده از حواس پنجگانه ویژگیهای مواد را توضیح دهید؟

با دست حجم را لمس می کنیم (حس لامسه) با چشم حجم را می بینیم (حس بینایی) و با بینی جسم را بو می کنیم (حس بویایی) و با زبان مواد را می چشیم (حس چشایی) و با گوش صدای جسم را می شنویم (حس شنوایی).

ب) در ارتباط با رفتار نهایی: 1- حجم چیست ؟

2- جرم چیست؟

3- جرم مواد را با چه وسیله ای اندازه گیری می کند؟

6- روش تدریس : با استفاده از روش تفحص گروهی 7- وسایل کمک آموزشی لازم برای تدریس: کتاب علوم ، گچ ، تعدادی سنگ با اندازه های مختلف ، نخ ، لیوان ، کش در دو رنگ و ماژیک در دو رنگ ، مقداری خمیربازی یا گل رس سفالگری 8- امور مقدماتی قبل از تدریس: الف ) سلام و احوال پرسی : سلام گلهای من ، چطورید ، خوبید بچه ها ، بله ، معلم: بسیار خوب ، آفرین بر شماگله

👇محصولات تصادفی👇

کتاب هندسه (2) گزارش کارآموزی قزل آلای رنگین کمان دانلود پاورپوینت حجاب و عفاف پاورپوینت طرح توجیهی راه اندازی كافی نت دانلود تحقیق روش تولید (قطعات لاستیكی) 18ص