👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود پاورپوینت مروری اجمالی بر سیستم نگاهداری داده ها 42 اسلاید

ارتباط با ما

... دانلود ...

قسمتی از محتوی پاورپوینت

تعداد اسلاید : 42 صفحه

File Structure Lecture 2 مروری اجمالی بر سیستم نگاهداری داده ها (File System) 2-2 File Structure مروری اجمالی بر سیستم نگاهداری داده ها (File System) فایل ( File ) چِیست ؟

فایل سیستم (File System) چِیست ؟

دیسک (Disk) چیست ؟

دسترسی کاربران به فایلهای داده چگونه میباشد؟

2-3 File Structure مروری اجمالی بر سیستم نگاهداری داده ها (File System) فایل ( File ) چِیست ؟

مجموعه ای از داده ها ( Data ) میباشد ، که بطور واحد بوسیله سیستم عامل ((Operating System قابل شناسایی و مدیریت است.

هر فایل یک واحد مستقل و پایدار (Persistent) از داده ها میباشد.

2-4 File Structure مروری اجمالی بر سیستم نگاهداری داده ها (File System) فایل سیستم (File System) چِیست ؟

بخش قابل مشاهده ای از سیستم عامل میباشد ، که دو وظیفه ی مهم در رابطه با نگهداری فایلهای داده را به عهده دارد: مدیریت مشخصات فایلها (Directory service ) نگاهداری محتوای فایلها (Storage service ) 2-5 File Structure سیستم نگاهداری داده ها (File System) تقسیم وظایف در فایل سیستم چگونه است؟

2-6 File Structure سیستم نگاهداری داده ها (File System) مدیریت مشخصات فایلها (Directory ) مدیریت نامگذاری فایلها (Logical Naming) مدیریت مختصات و اطلاعات مربوط به فایلها ( Meta Data ) مدیریت سازماندهی و دسته بندی فایلها ( Organization ) 2-7 File Structure سیستم نگاهداری داده ها (File System) نگاهداری محتوای فایلها (Storage ) نگهداری فایلها به گونه ای پایدار و مطمئن (Persistent & Reliable) ارائه امکانات ایجاد ، حذف و بروز نمودن فایلها برای کاربران به مشارکت گذاشتن فایلها بین کاربران (Sharing) کنترل امنیت در دسترسی به فایلها (Access Security) 2-8 File Structure سیستم نگاهداری داده ها (File System) د یسک (Disk) چیست ؟

یک نوع حافظه مغناطیسی میباشد ، که برای ذخیره سازی فایلهای داده استفاده میشود.

در فصلهای آینده مفصلا در مورد انواع حافظه صحبت خواهیم نمود.

2-9 File Structure سیستم نگاهداری داده ها (File System) مدیریت داده ها روی د یسک با کیست ؟

كلیه اعمال ایجاد، حذف یا هرگونه دسترسی به فایلهای داده روی دیسک (Disk) ، توسط یک واحد مستقل (Disk Handler) ، و به موازات وظایف دیگر فایل سیستم انجام میشود.

2-10 File Structure مدیریت مشخصات فایلها (Directory) ساختارهای گوناگونی جهت نگاهداری مشخصات فایلها وجود دارد: ساختار مسطح یا ساده (Flat Directory Structure) ساختار دو سطحی (2 Level Directory Structure) ساختار درختواره (Tree Directory Structure) ساختار گراف (Graph Directory Structure) 2-11 File Structure مدیریت مشخصات فایلها (Directory) 1 - ساختار مسطح یا ساده (Flat Directory Structure) ساختاریست ساده که در آن فقط نام فایل و آدرس آن روی دیسک نگهداری میشود.

این ساختار فقط برای سیستم های بسیار کوچک و ابتدایی قابل استفاده می باشد.

تنها سازماندهی فایلها بر حسب نام آنها میباشد.

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع استرس و سن بررسی كانی شناسی تیتانیم مهمترین نقاط آسیب پذیر یونیکس و لینوکس دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق شاخصهای سنجش عملکرد پاورپوینت حسابداری ملی