👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت بازرگانی (امور مالیه) بین الملل

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت بازرگانی (امور مالیه) بین الملل

فصل اول : دیدگاها و نظریات بازرگانی بین الملل

فصل دوم : جنبه های سیاسی و نقش دولتها در تجارت بین الملل

فصل سوم : پیدایش تشكل های اقتصادی در جهان

فصل چهارم : استراتژیهای بازرگانی در عرصه جهانی

فصل پنجم : مدیریت تولید و عملیات در قلمرو جهانی

فصل ششم : نظام پولی و مالی بین الملل

فصل هفتم : بازار ارز و عملیات ارزی

فصل هشتم : تراز پرداخت های خارجی

فصل نهم : ورود موسسات بازرگانی به بازارهای جهانی

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق درباره اعتیاد و شناسایی و علت و پیشگیری از آن اصول کافی در 4 جلد پاورپوینت بررسی سیسکو و نقش آن در تکنولوژی مقاله نگرشها و اصول در معماری پایدار دانلود كارآفرین چیست 123 ص