👈 فروشگاه فایل 👉

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برنامه های بهبود مدیریت کیفیت

ارتباط با ما

... دانلود ...

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوهAPA)

فهرست

-1 تاریخچه و سیر تحول نظریه های بهبود کیفیت .............................................................................................. 12

2-2 ضرورت کنترل کیفیت ..................................................................................................................................... 12

2-2-1 نتایج تحقیقات در زمینه استقرار کنترل کیفیت ................................................................................................... 14

2-3 مکانیزم روش QFD ..................................................................................................................................... 15

2-3-1 مراحل QFD...................................................................................................................................... 16

2-3-2 نتایج تحقیقات در زمینه QFD............................................................................................................ 17

2-4 مدل کانو ........................................................................................................................................................ 17

2-5 مکانیزم ISO ................................................................................................................................................ 19

2-5-1 تاریخچه ISO9000 ........................................................................................................................................ 20

2-5-2 تعریف استاندارد ISO9000 ........................................................................................................................... 20

2-5-3 نتایج تحقیقات در زمینه ISO9000 ................................................................................................................ 21

2-6 مکانیزم مدیریت کیفیت ................................................................................................................................ 24

2-6-1 اصول مدیریت کیفیت ..................................................................................................................................... 25

2-6-2 نتایج تحقیقات مدیریت کیفیت ....................................................................................................................... 26

2-7 مکانیزم مدیریت کیفیت جامع ...................................................................................................................... 30

2-7-1 اصول مدیریت کیفیت جامع ......................................................................................................................... 32

2-7-2 نتایج تحقیقات مدیریت کیفیت جامع ............................................................................................... 34

2-8 مدل جایزه کیفیت دمینگ ............................................................................................................................. 40

2-9 مدل جایزه ملی کیفیت مالکوم بالدریج ......................................................................................................... 42

2-10 مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت .............................................................................................................. 44

2-11 فن کیفیت خدمات ..................................................................................................................................... 47

2-12 روش جوران .............................................................................................................................................. 49

2-13 مدل هزینه یابی فرآیندی ............................................................................................................................ 51

2-14 مدل کوه یخ ................................................................................................................................................ 52

2-15 روش BSC …......................................................................................................................................... 52

2-16 روش تاگوچی ............................................................................................................................................ 54

2-17 روش ایشی کاوا .......................................................................................................................................... 55

2-18 مدل مدیریت کیفیت جامع پیشرفته ............................................................................................................ 56

2-1 تاریخچه و سیر تحول نظریه های بهبود کیفیت

در دهه 1910 بازرسی کیفیت و در سال 1924 کنترل کیفیت متداول شد که این دو رویکرد تحت عنوان رویکرد مبتنی بر بازرسی شناخته می شوند.

در دهه 1950 تضمین کیفیت و در دهه 1980 و همچنین دهه های پس از آن، ارتقای مستمر کیفیت متداول شد که این دو نیز تحت عنوان رویکرد مبتنی بر پیشگیری شناخته می شوند.

ویژگیهای نظامهای مبتنی بر بازرسی عبارتند از:

- تلاشها بعد از تولید محصول یا ارائه خدمت انجام می گیرند.

- در بهترین شرایط ممکن کیفیت را نشان نمی دهند بلکه فقدان آن را نشان می دهند.

- چنین تلقی می شود که منشأ مشکلات کارکنان هستند نه نظام تولید یا ارائه خدمات.

- برای یافتن نقص، نقشی پلیسی حاکم می شود و کارکنان حالت دفاعی به خود می گیرند.

- تلاشی برای یادگیری از مشکلات و پیشگیری از وقوع آنها به عمل نمی آید.

- روح همکاری، اعتماد، مسئولیت پذیری و خلاقیت از بین می رود و سؤظن، ملامت و تمایل به کتمان مشکلات حاکم می شود.

در حالیکه ویژگیهای نظامهای مبتنی بر پیشگیری عبارتند از:

- به جای پرداختن به مشکلات، فرایندها و سیستمها را بطور مستمر ارتقا می دهند.

- فعالیتها حول محور پاسخگویی به نیازهای مشتریان برنامه ریزی می شود.

- همه پرسنل در فرآیند ارتقا، شرکت می کنند.

- کارکنان با درگیری در ارتقای فرایندها، بطور دائم یاد می گیرند.

- تیمهای ارتقاء، هماهنگی و همکاری بین واحدهای مختلف سازمان را تقویت می کنند. (نعمتی، 1384).

در نظریه های جدید مدیریت کیفیت اعتقاد بر این است که کیفیت به جای آنکه کنترل شود، باید تولید گردد و به همین دلیل امروزه نگرش فلسفی« مدیریت کیفیت » جای « کنترل کیفیت » را گرفته است. در این نگرش به موارد زیر اهمیت داده می شود:

- جلوگیری از ایجاد ضایعات به جای کشف ضایعات

- تولید با کیفیت به جای بازرسی کیفیت

- ارزیابی فرآیند به جای ارزیابی محصول

- هزینه های عدم تولید به جای هزینه های ضایعات

- کنترل در حین تولید به جای کنترل صد در صد در انتهای خط (جلوداری ممقانی، 1376، 182)

👇محصولات تصادفی👇

مقاله ترجمه شده حقایق در مورد گسب مقاله بررسی جامع بورس بررسی روابط مشترک معماری و موسیقی و تأثیر گذاری آنها بر هم روش تحقیق بررسی میزان عزت نفس کارمندان مجرد و متاهل دانلود پاورپوینت مدیریت بحران 20 اسلاید