👈 فروشگاه فایل 👉

مبانی نظری و پیشینه تحقیق جهانی شدن

ارتباط با ما

... دانلود ...

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوهAPA)

فهرستـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-2- جهانی شدن یا جهانی سازی: :..........................................................................23

2-2-«جهانی شدن یک امر محتوم و یک فرآیند طبیعی است.»:...................................................26

3-2-«جهانی شدن یک پروژه ی ائدولوژیک غربی است.»:...........................................................27

4-2-«جهانی شدن یک روند قابل مدیریت است» :.......................................................................29

5-2- تعاریف جهانی شدن:...........................................................................................................30

6-2- جهانی شدن ؛فرصت یا تهدید:.............................................................................................31

7-2- جهانی شدن،یک پدیده چند بعدی:..................................................................................33

8-2- ابعاد جهانی شدن :...........................................................................................................34

9-2- جهانی شدن اقتصاد: .........................................................................................................34

10-2-جهانی شدن سیاست :......................................................................................................34

11-2- جهانی شدن فرهنگ : :....................................................................................................35

12-2-فوكویاما و نظریه ی آخرالزمان:.......................................................................................35

13-2-مارشال مك لوهان با نظریه ی دهكده ی جهانی:...........................................................36

14-2-آلوین تافلر با تئوری برترین ها:.....................................................................................36

15-2-ساموئل هانتیگتون و نظریه ی برخورد تمدن ها:............................................................37

16-2- نظریه مبادله جورج هومنز:.............................................................................................38

17-2- نظریه نظام جهانی والراشتاین:.........................................................................................42

18-2- جهانی شدن وفرهنگ:....................................................................................................47

19-2- فرهنگ وجهانی شدن:....................................................................................................49

20-2- هویت جهانی ومحلی:....................................................................................................52

21-2- هویت های محلی درفرایند جهانی شدن . :....................................................................52

22-2- استراتژی امنیت فرهنگی:...............................................................................................56

23-2- آثار تحولات ارتباطات برفرهنگ:....................................................................................60

24-2- جهانی شدن و سیاست:..................................................................................................61

25-2- جهانی شدن حقوق بشر:................................................................................................64

26-2- هویت های جغرافیایی وسیاسی:.....................................................................................66

27-2- نقش دولت های ملی:.........................................................................................................67

28-2- جهانی شدن واقتصاد:..........................................................................................................68

29-2- جهانی شدن اقتصاد و تأثیر آن بر وضعیت زنان:.................................................................72

30-2- تاثیر جهانی شدن اقتصاد و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران:................................78

این روز ها حول محور جهانی شدن بسیار گفته و نوشته می شود و پژوهش های فراوانی شده است بیش از صدها پژوهش از اندیشمندان داخلی و خارجی نوشته شده است و دانشجویان رشته های مختلف در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا به این موضوع پرداخته اند .

به دلیل اینکه فرآیند جهانی شدن امری اجتناب ناپذیر و فراگیر در جامعه امروزی بدل شده است اذهان بسیاری از صاحب نظران و اندیشمندان را به خود جلب کرده است جهانی شدن به دلیل نفوذ در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی(سیاست فرهنگ اقتصاد حقوق و... ) اندیشمندان عرصه های مختلف علمی را برآن داشته تا درمورد این فرآیند تحقیق و بررسی نمایند که در اینجا به ارائه چند نمونه از آنها که با محوریت جهانی شدن صورت گرفته اشاره می نماییم:

علی اسکندری وطن نژاد در سال 1382 در پژوهشی تحت عنوان؛ جهانی شدن و تأثیر آن بر دولت های رانیتر (مطالعه ی موردی ایران) با هدف ارائه تصویر واقع گرایانه و راهکاری مناسب در مورد مهمترین موضوع روابط بین الملل (جهانی شدن) به عنوان یکی از دغدغه های اصلی دولت رانیتر ایران می باشد. روش پژوهش آن بر تأکید بر تاریخ و توصیف شواهد موجود،با توجه به رابطه بین متغیرها از روش همبستگی با ابزار کتابخانه ای سعی در جمع آوری و نتیجه گیری موضوع داشته است ابزار اندازه گیری؛ شاخص های توسعه و تغییرات وسایل ارتباطی، فرهنگ سیاسی رشد اقتصادی است. نتیجه گیری کلی آن در این پژوهش با توجه به رشد آگاهی جهانی و استفاده از وسایل ارتباط جمعی که ملتها را به هم نزدیک می کند. فشاری از داخل و درخواست هایی از خارج برای مردمی کردن حکومت و همچنین عدم وابستگی به رانت نفت بر دولت وارد می شود. که دولت ایران با توجه به اعمال تغییرات در دولت به موارد فوق دست خواهد یافت.

اکبر علی پوریان در سال 1384 در پژوهشی تحت عنوان «حمایت گرایی و رقابت گرایی در عصر جهانی شدن و تأثیر آن بر کشورهای حوزه جنوب(مورد ایران) با هدف ارزیابی میزان تأثیر حمایت گرایی و رقابت گرایی بر توسعه اقتصادی کشورهای حوزه جنوب (مورد ایران) و ارائه راهکار در خصوص چگونگی توسعه اقتصادی کشورهای جنوب (مورد ایران) در عصر جهانی شدن می باشد. این پژوهش توصیفی- تحلیلی مقایسه ای بوده که به روش کتابخانه ای- تحلیل محتوایی انجام شده است. پدیده جهانی شدن در بُعد اقتصادی بر همه کشورها تأثیر دارد.

👇محصولات تصادفی👇

بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران حل تمرین سیستم های فازی و کنترل فازی (تشنه لب)، فصل دوم پاورپوینت بررسی صندوق های وقفی مبانی نظری و پیشینه تحقیق عدم اطمینان و ویژگیهای کیفی سود کتاب ++c به زبان ساده (سی پلاس پلاس)