👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی و ارائه معیارها و روشهای مناسب برای ارزیابی و رتبه بندی مدیریتهای شعب بانک کشاورزی در استانها

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقدمه

سیر، توسعه و تكامل سازمان ها همزاد با تكامل خواست ها ، نیازها و علائق و آمال های بشر است. در گذشته های دور فلسفه ایجاد و شكل گیری سازمان ها بر ایده كاهش هزینه مبادله استوار بود . كاركرد اساسی سازمان ها به عنوان محل تجمع و مبادله خدمات گیری و خدمات دهی بشر مطرح كه ماحصل آن بهره مندی انسانها از خدمات بیشتر با هزینه كمتر بود . در دوران معاصر سازمان ها مفهومی كاملاً متفاوت با گذشته را به خود اختصاص داده اند . كاركردهای آنها بسیار گسترده و انتظارات جامعه نسبت به سازمان ها دائماً رود به تزاید است .

در عصر كنونی تحولات شگرف دانش مدیریت ، وجود نظام ارزشیابی را اجتناب ناپذیر نموده است ، بگونه ای كه فقدان نظام ارزیابی در ابعاد مختلف سازمان اعم از ارزیابی در استفاده از منابع و امكانات، اهداف و استراتژیها را به عنوان یكی از علائم بیماریهای سازمان قلمداد می نماید . هر سازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و مرغوبیت خود بالاخص در محیط های پیچیده و پویا نیاز مبرم به نظام ارزیابی دارد . از سوی دیگر فقدان وجود نظام ارزیابی و كنترل در یك سیستم به معنای عدم برقراری ارتباط با محیط درون و برون سازمانی تلقی می گردد كه پیامد آن كهولت و نهایتاً مرگ سازمان است. مطالعات نشان می دهد فقدان نظام كسب بازخورد امكان انجام اصلاحات لازم برای رشد ، توسعه و بهبود فعالیت های سازمان را غیرممكن می‌نماید و سرانجام این پدیده ، مرگ سازمانی است . بنابراین به دلیل وجود رابطه مستقیم بین ارزیابی و كنترل با بقاء و حیات یك سیستم ، لازم است ارزیابی عملكرد در ابعاد سازمانی ، فردی و… بصورت جدی دنبال شود .

2-ادبیات تحقیق

2-1-تعریف ارزیابی عملكرد

ارزیابی عملكرد در بعد نحوه استفاده از منابع اساساً در قالب شاخص های كارآیی بیان می‌شود. اگر در ساده ترین تعریف نسبت ستاده به داده را كارآیی بدانیم نظام ارزیابی در واقع میزان كارآیی تصمیمات مدیریت درخصوص استفاده از منابع و امكانات را مورد سنجش قرار می دهد كه عمده ترین شاخص آن صرفه اقتصادی یا بهینه بودن فعالیت ها می باشد .

ارزیابی عملكرد دربعد سازمانی معمولاً مترادف با اثربخشی فعالیت‌هاست . منظور از اثربخشی میزان دستیابی به اهداف و برنامه ها با ویژگی كارآ بودن فعالیت ها و عملیات است . به فرآیند سنجش و اندازه گیری عملكرد دستگاهها در دوره ای مشخص به گونه ای كه انتظارات و شاخص های مورد قضاوت برای دستگاههای ارزیابی شونده شفاف و از قبل به آن ابلاغ شده باشد ، ارزیابی عملكرد اطلاق می‌گردد.

در نگرش سنتی مهمترین هدف ارزیابی ، قضاوت و یادآوری عملكرد بوده درحالیكه در نگرش نوین ، فلسفه وجودی ارزیابی بر رشد ، توسعه و بهبود ظرفیت ارزیابی شونده . متمركز می باشد . پیامد وجود نظام ارزیابی مبتنی بر دیدگاه نوین ، بهبود كاركرد و نهایتاً اثربخشی فعالیت های سازمان است .

فرآیند ارزیابی عملكرد شامل مراحل زیر می باشد :

1- تدوین و تنظیم شاخص های ارزیابی عملكرد

2- تدوین و برقراری معیارهای (استاندارد) عملكرد

3- ابلاغ و اعلان انتظارات و شاخص ها به ارزیابی شونده

4- سنجش (اندازه گیری ) عملكرد واقعی

5- مقایسه عملكرد با استانداردهای هر شاخص

6- اعلان نتایج به دستگاه ارزیابی شونده و بحث در خصوص چگونگی نتایج

7- اقدام به منظور بكارگیری عملیات اصلاحی در راستای بهبود و توسعه عملكرد با توافق سازمان مورد ارزیابی

👇محصولات تصادفی👇

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم کلاس درس علوم تجربی را برای فراگیرانم شاد و جذاب نمایم دانلود پاورپوینت ادارك و یاد گیری: درك و سازگاری با محیط كار مبانی نظری و پیشینه تحقیق ناتوانی های یادگیری در کودکان مقاله در مورد اطلاعات و افراد مبانی نظری وپیشینه تحقیق ابعاد و مولفه های تشکیل دهنده مسئولیت اجتماعی