👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت ترانسفورماتور های الكتریكی

ارتباط با ما

... دانلود ...

بخشی از متن:

شار یا فلوی مغناطیسی: مجموعه خطوط مغناطیسی که از سطحی محدود می گذرد.

چگالی فلوی مغناطیسی (میدان مغناطیسی):میزان فلو در واحد سطح

نیروی محرکه مغناطیسی: به نیروی مغناطیسی که سبب تولید شار در میدان مغناطیسی می شود

ترانسفورماتور وسیله ای است که:

توان الکتریکی را از یک مدار به مدار دیگر منتقل میکند.(با سطح ولتاژ متفاوت)

این کار را بدون هیچ تغییری در فرکانس انجام می دهد.

این عمل را با القاء الکترومغناطیسی انجام می دهد.

دو مدار الکتریکی آن مورد تاثیر متقابل یکدیگر قرار می گیرند.

فهرست مطالب :

تعاریف

ترانسفورماتور

اصول کار ترانسفورماتور

اصول ترانسفورماتور

انواع ترانس

ساختار یک ترانسفورماتور

ترانسفورماتور تکفاز ایده ال

مدل ترانسفورماتور تکفاز واقعی

جریان بی باری در ترانسفورماتور واقعی

ترانسفورماتور در بار

ارائه چهار مدل برای ترانسفورماتور تکفاز واقعی نسبت به سمت اولیه

ضریب بار

درصد تنظیم ولتاژ

بهره ترانسفورماتور (راندمان)

تعیین پارامترهای مدار معادل ترانسفورماتور تکفار

سیستم یکائی (Per unit system)

حل مدارهای شامل ترانسفورماتور

اتوترانسفورماتور

مزایا

اتصال موازی ترانسفورماتورهای تکفاز

شرایط موازی نمودن ترانسفورماتورها

ترانسفورماتورهای سه فاز

انواع ترانسفورماتورهای سه فاز

مزایاو معایب ترانسفورماتور سه فاز یکپارچه بر مونتاژ شده

اتصالات ترانسفورماتور سه فاز

مراجع

👇محصولات تصادفی👇

مقاله درباره سیاست نانوتكنولوژی پروژه کارآفرینی تاسیس آتلیه عکاسی پرسشنامه مثلث شناختی (CTI) تحقیق در مورد مانیتور دانلود پاورپوینت تفسیر آیات 61توبه ،8عنکبوت و 92یوسف