👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت داده کاوی در مدیریت داده و کامپیوتر

ارتباط با ما

... دانلود ...

بخشی از محتوای فایل:

—تاریخچه :

1- بررسی عملکرد نورون های بیولوژیک قبل از اختراع کامپیوترهای دیجیتال( دهه های 1930و1940 )

2- وارن مک کالچ ( متخصص اعصاب ) و والتر پیتس ( منطق دان )مدل ساده عملکرد نورون های بیولوژیک را تحت مقاله ای بنام محاسبات منطقی در فعالیت عصبی منتشر کردند. (1943 )

3-پس از اختراع کامپیوترهای دیجیتال در دهه 1950 دانشمندان علوم پایه براساس فعالیتهای مک کالچ و پیتس مدلهایی بنام پرسپترون( Perceptron ) ایجاد کردند.( تعادل چوب قائم روی سطح متحرک)

4-بعلت ضعیف بودن کامپیوترها و نقایص نظری موفقیت محدودی در شبکه های اولیه بدست آمد.( سال 1968 دو پروفسور بنام های سایمون پاپرت و مارین مینسکی)

5- جان هاپفیلد از موسسه تکنولوژی کالیفرنیا روش پس انتشار خطا را ابداع کرد که فاقد نقایص و خطاهای اولیه بود.(1982 ) و از سطح آزمایشگاهی به سمت فعالیتهای عملی و تجاری حرکت کرد.

👇محصولات تصادفی👇

نقش زبان در ایجاد ارتباط مقاله درباره آموزش نصب لینوکس دانلود مجله نیویورکفا (نیویورکر فارسی) شماره سوم تست کنکور سالهای اخیر سراسری و آزاد مجموعه تاریخ پاورپوینت نقش نور در معماری دوره صفویه نمونه موردی مسجد شیخ لطف الله اصفهان