👈 فروشگاه فایل 👉

شبکه های بی سیم LAN

ارتباط با ما

... دانلود ...

شبکه های بی سیم LAN

شبكه های LAN بی سیم

تحرك و پویایی اهمیت زیادی دارد . كاربران تمایل دارند تا پیرامون محل كار خود حركت نموده و در این حال با شبكه داخلی در ارتباط باشند . پرسنل یك كارخانه یا انبار نیاز دارند تا از خارج كار بتوانند به شبكه داخلی اتصال یابند .

متأسفانه شبكه های معمولی با سیم قادر به فراهم نمودن این چیزها نیستند فرض شبكه های با سیم بر این است كه یك كاربر در یك مكان فیزیكی كار می كند و در طول كاری خود همواره در آنجا می ماند .

اما فناوری با تكنولوژی های جدید با تصویب استاندارد IEEE802.11 برای شبكه های بی سیم به بازار عرضه شده اند . شبكه های بی سیم بر این اساس ایجاد شده اند كه پرسنل یك محیط كاری نظیر پزشكان ، پلیس ها و مأموران آتش نشانی ، كارگران كارخانه و غیره مادامی كه در اطراف فضای ، كاری خود هستند بتوانند به شبكه داخلی متصل شوند . در واقع چنین افرادی نیاز دارند تا در هنگام حركت و مراجعه به اماكن مختلف با شبكه خود در ارتباط باشند .

دلیل كاربرد شبكه های بی سیم:

برای اغلب ما یك اتصال سخت افزاری در میان كامپیوتر destop و بقیه شبكه كفایت می كند . به طور كلی اغلب ما پشت میزهایمان كار كرده و فقط زمانی كه به چیزی در رابطه با كارمان احتیاج پیدا كنیم ، به مدت كوتاهی كامپیوترهای خود را ترك می نماییم .

فهرست:

شبكه های LAN بی سیم

2- دلیل كاربرد شبكه های بی سیم

3- مفهوم شبكه بی سیم چیست ؟

4- برنامه كاربردی شبكه بی سیم

5- استانداردهای LAN بی سیم

6- عملیات LAN بی سیم

7- سرویس گیرنده LAN بی سیم

8- مسیریاب و نقطه دسترسی تركیبی

9- BSS/IBSS

10- سیستم توزیع

11- وارستگی و تصدیق

12- SSIP Beacom

13- روشهای تصدیق

14- تكنولوژی های In-office برای شبكه بی سیم

👇محصولات تصادفی👇

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید پودر سفید کننده دانلود پاورپوینت بررسی خانه چهل گره(نمونه مشابه مسکونی) کتاب فیزیک (3) و ازمایشگاه پاورپوینت رضایت و وفاداری پس از خرید دانلود مقاله ایجاد عادات مثبت در کودکان