👈 فروشگاه فایل 👉

شبکه پیشرفته چیست؟

ارتباط با ما

... دانلود ...

شبکه پیشرفته چیست؟

چیست ؟

در یك شبكه كامپیوتری سرویس ها و خدمات متعددی از طریق سرویس دهندگان مختلف در اختیار سرویس گیرندگان قرار می گیرد . اختصاص پویای اطلاعات مربوط به آدرس دهی IP توسط سرویس دهنده DHCP ( برگرفته از Dynamic Host Configuration Protocol ) ، نمونه ای در این زمینه است .

DHCP ، پس از پروتكل BOOTP مطرح و مهمترین هدف آن تامین اطلاعات مورد نیاز یك ایستگاه و یا سایر دستگاه های شبكه ای در ارتباط با پروتكل TCP/IP است . بدین منظور از سه روش متفاوت استفاده می گردد :

اختصاص اتوماتیك : در این روش سرویس دهنده DHCP یك آدرس دائم را به یك سرویس گیرنده نسبت می دهد .

اختصاص پویا : متداولترین روش استفاده از سرویس دهنده DHCP در یك شبكه می باشد كه بر اساس آن سرویس دهنده یك آدرس را به صورت پویا در اختیار سرویس گیرنده قرار می دهد . آدرس نسبت داده شده به سرویس گیرنده بر اساس مدت زمان مشخص شده توسط سرویس دهنده DHCP تعیین می گردد ( محدود و یا نامحدود ).

👇محصولات تصادفی👇

نمونه درخواست سرمایه گذاری بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی 3 پاورپوینت استراتژیهای بازاریابی در مرحله افول بازار آموزش فناوری VOIP پاورپوینت تحلیل الكتریكی فیزیولوژی سلول پاورپوینت پرینه در بارداری و زایمان