👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه سازگاری شغلی دیویس و لافكوایست "برای معلمان"

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه سازگاری شغلی دیویس و لافكوایست "برای معلمان"

مشخصات « پرسشنامه سازگاری شغلی دیویس و لافكوایست برای معلمان »

روایی و پایایی: دارد

خرده مقیاس ها: دارد

تعداد سوال: 36 سوالی

نوع فایل: word

یكی از مهمترین منابع هر سازمانی، نیروی انسانی آن است . عوامل تشكیل دهنده این نیرو، افرادی با احساس هستند كه اگر انگیزش كافی داشته باشند، استعداد و مهارت خود را در خدمت سازمان به كار می برند. داشتن روحیه و رضایتمندی شغلی در رسیدن بهره وری بالای سازمانها بسیار مهم است . همچنین یكی از عوامل مهم در بالا بردن انرژی روانی كاركنان یك سازمان، بهبود رضایت شغلی آن ها است. رضایت شغلی یعنی ندازه و فاصله میان انتظارات و توقعاتی كه شخص از شغل و حرفه خود دارد و اینكه چه چیزی واقعا ا ز این شغل نصیبش م ی شود و یك ، احساس مثبت یا مطبوع است كه پیامد ارزیابی شغلی یا تجربه فرد را دربردارد(نیوتن و كنیان،1991)

👇محصولات تصادفی👇

مشخصه یابی ساختارهای دورآلاییده فرم کوتاه پرسشنامه پنج عاملی نئو NEO-FFI سوالات ازمون ضمن خدمت به سوی فهم قران سوره صف پروژه کارآفرینی شرکت رب مسما مشهد تحقیق در مورد سازمان بهزیستی و تامین اجتماعی