👈 فروشگاه فایل 👉

استفاده از DNS ویندوز 2000

ارتباط با ما

... دانلود ...

استفاده از DNS ویندوز 2000

درس1 :کاربا Zones (ناحیه دسته بندی)

درس 2:کار با سرورها

مرور:

درباره این فصل:

در این فصل شما چگونگی کار با ناحیه DNS را یاد خواهید گرفت.این شامل اختیار زون Zone))وایجاد پیکربندی زون (Zone)برای به روز درآوردن پویا است .شما همچنین چگونگی ایجاد پیکربندی سرور DNSرا برای کار به عنوان سرور مخفی وچگونگی اجرای سرور صفحه نمایشDNSرا یاد خواهید گرفت.

قبل از شروع:

برای کامل کردن این فصل شما باید داشته باشید :نصب ویندوز 2000 را با TPC و P I وسرویسهای DNS.

DNS:سیستم اینترنت که نامهای قرار گرفتن در آدرسهای عددی را ترجمه می کند .

TPC:قراردادی ،برای انتقال داده روی شبکه های ومخصوصا روی اینترنت (قرارداد کنترل انتقال)

IP:استانداری که تماسهای کامپیوتر را روی شبکه های که اینترنت ساخته است درست می کند .(در اینترنت هر کامپیوتر با یک شماره خاص به نام IPمشخص میشود )(قرارداد اینترنت)

👇محصولات تصادفی👇

دانلود مقاله انواع هوش و هوش مصنوعی مبانی نظری وپیشینه پژوهش در باره ی سازمان امورمالیاتی مقاله بررسی اتوماسیون صنعتی (PLC) بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو بین دانشجویان شاهد و عادی دانلود پاورپوینت اینترنت 23 اسلاید