👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه هوش فرهنگی استاندارد شده‌ ارلی وانگ

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه هوش فرهنگی استاندارد شده‌ ارلی وانگ

پرسشنامه هوش فرهنگی: سوالات مربوط به ‌هوش‌فرهنگی از پرسشنامه استاندارد شده‌ی ارلی وانگ (2003) استخراج شده و شامل سنجش 24 گویه در چهار بعد فراشناختی، شناختی، انگیزشی و رفتاری می‌باشد.

پرسشنامه رفتار تسهیم دانش: پرسشنامه رفتار ‌تسهیم‌دانش براساس پرسشنامه استاندارد چناماننی (2006) استفاده شده، پرسشنامه چناماننی با 51 گویه به منظور عوامل مؤثر بر رفتار ‌تسهیم‌دانش ساخته شده است 14 گویه از این پرسشنامه كه مربوط به تمایل و رفتار ‌تسهیم‌دانش می‌باشد پس از اصلاح و بومی‌سازی ،تعدیل شده است.

👇محصولات تصادفی👇

دانلود اقدام پژوهی بررسی چالش های تدریس درس ریاضیات دوره متوسطه تعیین رابطه رضایت زناشویی مادران وعزت نفس دختران شان تحقیق بررسی امنیت انرژی رقابت در بازار كار (جذب منابع مالی و فروش كالا) دانلود مبانی نظری مفهوم شهروند در واقعیت های سیاسی فرهنگی و تربیتی