👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق بررسی تقسیم بندی یك سیستم قدرت الكتریكی

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق بررسی تقسیم بندی یك سیستم قدرت الكتریكی در 44 صفحه ورد قابل ویرایش

بخش های اساسی هر سیستم قدرت الكتریكی :

هر سیستم قدرت الكتریكی از سه بخش اساسی به شرح زیر تكمیل می شود.

1- مراكز تولید نیروگاه ها: این مراكز انرژی الكتریكی را تولید كرده و از طریق خطوط انتقال آن را به مراكز تولید منتقل می كنند .

2- سیستم های انتقال : جهت انتقال انرژی الكتریكی از مراكز تولید كه اغلب در فواصل دور از مراكز تولید كه اغلب در فواصل دور از مراكز بار قرار گرفته اند و به منظور انتقال قدرت های بزرگ ، از سیستم های انتقال استفاده می شود .

3- سیستم های توزیع انرژی الكتریكی مورد نیاز مشتركین را با ولتاژ اولیه توزیع یا ولتاژ ثانویه توزیع تامین می كنند .

در شكل زیرشمای كلی و تك خطی یك سیستم قدرت نشان داده شده است.

فشار ضعیف ترانس كاهنده ترانس كاهنده ف.توزیع ترانس كاهنده انتقال ترانس افزاینده ژنراتور

6-11-20 KV 132 230 400KV 63 66 KV 20 KV 400 3 220 1 20 /400

20KV/132KV 132KV 66/20 KV

20KV /230 KV 230 /66 63 KV 63/20 KV

20 KV/ 400 KV 400 /66 63 KV

ولتارژهای مورد استفاده در مملكت ما و تقسیم بندی آن ها از نظر انتقال و توزیع و فوق توزیع .

ولتاژهای مورد استفاده در مملكت ما به شرح ذیل است .

400V 6V 11KV 20KV 33KV.63KV 66 KV 132KV 230KV 400KV

توضیح 1) ولتاژهای تا 1000 ولت را فشار ضعیف واز 1KV تا 50KV را فشار متوسط و از 50KV با بالا را فشار قوی می نامند .

توضیج 2) ولتاژهای 6KV و 11KV در برخی از كارخانجات مورد استفاده قرار می گیرند.

توضیح 3) ولتاژهای 20KV . 33KV ولتاژهای اولیه توزیع می شوند .

نكته: وزارت نیرو 20KV را به عنوان ولتاژ اولیه توزیع استاندارد نموده است ولی در برخی از نقاط ایران 33KV نیز وجود دارد .

توضیح 4) ولتاژهای 132kv 66kv 63kv ولتاژهای فوق توزیع محسوب می شوند.

توضیح 5) ولتاژهای 132kv گاهی نیز به عنوان ولتاژ انتقال ولی 230kv و 400kv ولتاژهای انتقال محسوب می شوند .

انواع پست (از نظر قرار گرفتن تجهیزات در داخل یا خارج پست )

پست های سر پوشیده : (بسته) كه قسمت سوئیچ یا در آن در داخل محفظه شیشه ای قرار دارند كه داخل آن محفظه گاز sf6 قرار دارد كه این گاز به عنوان عایق مورد استفاده قرار می گیرد - مانند پست 400 بندرعباس و پست 400 فولاد مباركه .

از این پست ها در محل هایی استفاده می شود كه فضا كم باشد یا هوای اطراف پست بنا به دلیلی آلوده باشد . طبیعاً در پست های سر پوشیده كه داخل محفظه شیشه ای قرار دارد فاصله بین تجهیزات كمتری می باشد .

پست های باز : پست هایی هستند كه قسمت سوئیچ یارد فضای آزاد قرار می گیرد كه در این پست ها عایق هوای اطراف می باشد .

قسمت سوئیچ یارد : منطقه ای از پست كه تجهیزات كلید زنی تابش بارها و كلید های قدرت و وسایل اندازه گیری در آن قمست قرار دارد.

شناسنامه ایستگاه

1) سال احداث : 1361

2) مجری ساختمانی : شركت امانی ساختمانی توانیر

3) شركت سارنده تجهیزات : اكسپورت - ایمپورت

4) كشور : آلمان شرقی

5) مونتاژ : شركت پیمانیر

6) سال بهره برداری : طرح موقت : 1365 - طرح دائم : 1367

7) ظرفیت بار : 250 مگا وات آمپر

8) مساحت كل پست : 90000 متر مربع

9) مساحت اتاق فرمان : 400 متر

10) تعداد فندانسیون : 624 قطعه

11) تعداد ترانس قدرت : 2 دستگاه

12) تعداد خط ورودی : دو خط 230 كیلو ولت

13) تعداد خط خروجی : 14 خط 63 كیلو ولت

حد اكثر بار 140 مگا وات ساعت (اسفند 1373) - نسبت تبدیل:20/63/230 kv

نوع ترانس قدرت : كاهنده V E M - نوع كلید فشار قوی : اسپرن شو Minoil و sf6 اینرگوین وست - تعداد كلید قدرت 230 KV : (4 دستگاه سه فاز ) جمعاً 12 عدد - تعداد كلید قدرت 63 : 18 دستگاه (سه فاز) جمعاً 54 كلید - تعداد سكسیونر 63 : 81 عدد (سه فاز ) جمعاً 243 عدد - تعداد ترانس جریان 230 : 6 مجموعه (سه فاز ) جمعاً 18 عدد - تعداد ترانس جریان 63 : 22 مجموعه (سه فاز) جمعاً 66 عدد - تعداد ترانس ولتاژ 230: 4 مجموعه (سه فاز ) جمعاً 12 عدد - تعداد ترانس ولتاژ 63 : 18 مجموعه (سه فاز ) بعلاوه یك دستگاله تك فاز جمعاً 55 عدد - تعداد C.V.T 230 : 4 دستگاه - برق اضطراری مصرف داخلی : دیزل ژنراتور یا قدرت 250 كیلو وات ساعت - نوع رله : G.E.G - تعداد برقگیر 230 : 12 دستگاه - طرح توسعه خطوط 63: 4 خط (بی) 63KV - سال اجرای طرح توسعه : 1370 - سال بهره برداری طرح توسعه : 1372 - تست تانژانت دلتا : 1368- 1373- تست ترموویژن : 1373- تحویل موقت ترانس ك 1370 - تحویل دائم ترانس : 1373 - عایق بندی طرف 20 كیلو ولت ترانس ها : 1373 - عایق بندی داخل پانل 380ولت : 1371 - تعویض اینترلاك خط خروجی : 1371 - نصب تلفن D.T.S : 1373 - تعویض سیستم بوشلینگ نوترال ترانس : 1374 - در مدار قرار گرفتن ریكلزر خط خروجی : 1372- احداث فنداسیون ترانس های توسعه : 1372 - نصب تجهیزات مركز تلفن E.M.S : 1370 - تنظیم پت ترانس های كمكی روی پست 1 : 1368-

كلاس دقت CT :

این عدد میزان خطای هر CT را بیان می كند و به صورت یا نمایش داده می شود . آلفا درصد خطای CT به ازای برابر شدن جریان و بیانگر نوع جریان CT است .

P : برای CTهای حفاظت (Protection)

M :برای ct های اندازه گیری (measuring)

N : چند برابر شدن جریان

روی بدنه ترانس جریان نوشته هایی است كه آنها را شرح می دهیم :

IN : جریان نامی ترانس جریان .

I1N : جریان نامی اولیه.

I2N : جریان نامی ثانویه .

نسبت جریان حرارتی دائمی : مثلاً 1/2IN را یعنی 20% اضافه بار دائمی كه CT می تواند تحمل كند و براساس سفارش می توان 5/1 تا 2 برابر اضافه بار گرفت (تذكر : توصیه می شود كه از نسبت CT آمپر بیشتری كشیده نشود ) .

مشخصات CT

1) یك ترانس جریان كاهنده جریان می باشد .

2) دارای قدرت كم می باشد

3) سیم پیچ اولیه به مدار قدرت وصل است یا در مسیر عبور جریان متصل است .

4) سمت ثانویه آنها از طریق تجهیزات اندازه گیری مناسب اتصال كوتاه می باشد .(نظیر كنتورها و روله ها ، كنترلها) .

5) عایق بندی مناسب مدارهای اندازه گیری و حفاظتی از ولتاژ

6) حفاظت وسایل از اضافه بار

ترانس جریا ن 230 كیلو ولت پست : ترانس جریان 230 این پست ساخت كشور آلمان شرقی (طبق استانداردV.E.M) و در شش مجموعه سه فاز (مجموعاً 18 عدد ) مورد بهره برداری قرار گرفت . نسبت تبدیل و كلاس دقت این ترانس به شرح زیر است .

400-800-1200/5 45VA CL : /5

600-1200 / 5 45VA CL : 5P56

CTهای پست از زبان اپراتور

تذكر 1 : VA ها برای مصرف خود CT است

تذكر 2 : منظور از CL كلاس دقت CT است

تذكر 3 : منظور از عبارت 5P56 این است كه اگر جریان نامی ای برابر 56 از CT عبور می كند خطای آن 5 می باشد (در صد خطا ).

توضیح اینكه 230Ct پست از نوع كد پائین است كه در آن جهت خنك كردن و عیاق بندی سیم پیچ ها از روغن استفاده شده و دارای 5 كد می باشد كه از یك كد برای اندازه گیری و از كدهای دیگر جهت حفاظت (تغذیه رله ها) استفاده می شود . جنس بدنه CT از سرامیك مخصوص می باشد . شكل ظاهری آن یه صورت دوقلو می باشد(چون كه پایین است) و سیم پسچ از یك طرف وارد و از طرف دیگر خارج می شود . جهت خطوط 230 كیلو وات فقط از كدهای 5/800 استفاده می شود .

2-سلكتور سوئیچ حالت یك و دو : (رنگ آبی)

حالت یك REOTE : دژنكنور از راه دور (اتاق فرمان ) فرمان وصل یا قطع می دهیم .

حالت دو LOCAL : در اینحالت دژنكتور فقط از داخل محوطه فرمان می گیرد (وقتی است كه دژنكتور از اتاق فرمان قطع شده باشد ). برای حالت هایی پیش بینی شده كه گروه تعمیرات بخواهد تست هایی روی كلید در داخل محوطه انجام دهند و نیاز به قطه و وصل كلید باشد .

1- سلكتور سوئیچ حالت صفر و یك : مربوط به هیترهای داخل پانل های مربوط به محوطه است كه در فصل بهار و تابستان در حالت صفر قرار داده می شود (چون هوا گرم است ) و در اوایل زمستان كه هوا سرد است و نیاز به تجهیزات پانل داخل دژنكتور گرم باشند در حالت یك قرار داده می شود .

SIGNAL CHEKING

این سوئیچ سه حالت دارد ومربوط به آلارم ها است .

حالت صفر :هیچ علامتی مشاهده نمی شود .

حالت یك : برای با خبر شدن از عیوب آلارم های مشخص شده می باشد . در این حالت اگر آلارم روشن شود مشخص می شود كه عیبی در آلارم مربوط وجود دارد در غیر این صورت نشان دهنده این است كه هیچ عیبی روی تجهیزات وجود ندارد (مشاهده : آلارم روشن نشد ).

حالت دو : برای تست چراغ آلارم های داخل پانل این سوئیچ در حالت دو قرار می گیرد تا مشاهده شود چراغ آلارمی دچار عیب نشده باشد .

تذكر : حالت یك مهمترین حالت برای ما می باشد .

آلارم ها :

GASALARM : در صورتی كه سطح گاز مربوط به كلید (SF6) تغییر كند این لارم ظاهری می شود .

AIR ALARM : این آلارم مربوط به فشار هوای كمپرسور می باشد كه این فشار روی 75/1 یا 8/1 ثابت است اگر این فشار از حدود 7/1 پایین تر بیاید آلارم ظاهر می شود و اگر به 6/1 برسد خط تریپ می دهد كه در حالت آلارم چراغ مربوط روشن می شود كه اپراتور در حالت بازدید در می یابد كه فشار هوا پایین آمده .

LOCKIG OF AIR & GAS :

این آلارم نشان می دهد كه گاز و هوا حالت بلوك به وجود آورده اند یعنی داخل لوله های رابط بین كلید و كمپرسور یخ زدگی به وجود آمده است .

تذكر : در حالت بلوكه هوائی بین كمپرسور و تانك كمپرسور رد و بدل نمی شو د .

MOTOR OVER LOAD : در هنگام عیب بر روی موتور كمپرسور این آلارم ظاهر می شود (جدیداً موتور كمپرسور پست به علت كار و زیاد سوخت و این آلارم ظاهر شد).

OIL LEVEL : این سطح روغن مربوط به موتور كمرسور را نشان می دهد اگر سطح روغن به هر دلیلی كم شود این آلارم ظاهر می شود .

نمراتور ها :

1- نمراتور مربوط به عملكرد كلید : قطع و وصل كلید را از هنگام بهره برداری آن نشان می دهد (مشاهده : نمراتور این كلید از هنگام بهره برداری 130 مورد قطع و وصل را نشان می دهد ) این نمراتور ماهانه یاداشت می شود .

2- نمراتور مربوط به عملكرد كمپرسور (ساعت كمپرسور) : نشان می دهد كه كمپرسور چند ساعت در شبانه روز كار كرده است . هر روز توسط اپراتور یاداشت می شود و اپراتور متوجه می شود كه كمپرسور در 24 ساعت چقدر كار می كند .

درجه بندی محفظه كنترل دژنكتور : یك درجه بندی در محفظه كنترل قرار دارد كه فشار گاز را نشان می دهد حالت های مختلف این درجه بندی عبارتند از 1- رنگ زرد : حالت آلارم 2- رنگ سبز : حالت نرمال 3- رنگ قرمز : حالت تریپ (حد تریپ دژنكتور 4/10 است ) یعنی اینكه اگر از 4/0 كمتر شد فشار گاز نشان می دهد كه نمی تواند در حالت قطع جرقه ایجاد شده را سرد كند و قدرت سیستم خنك كنندگی آن پائین می آید و احتمال آن می رود كه كلید دچار انفجار شود بخاطر همین امر فشار گاز تا 4/0 كه پائین آمد كلید خود به خود آن را قطع می كند .

سكسیونر ارت :

سكسیونری است كه جهت زمین كردن ولتاژهای ذخیره در تجهیزات به كار برده می شود كه از یك طرف به سیم ارت پست و از طرف دیگر هنگام بستن به تجهیزات مجزا شده از سیستم وصل می شود .

سیم های ارت دستی : مووقعی استفاده می شود كه اگر بخواهیم بر روی یك دستگاه یا تجهیز تعمیراتی انجام دهیم برای زمین كردن ولتاژ های ذخیره در آن دستگاه از آن استفاده می كنیم و در جاهایی به كار برده می شود كه سكسیونر ارت وجود نباشد .

فیوز كاتد : همان طور كه می دانیم كلیدهای فشار قوی مثل بریكرها به وسیله رله های حفاظتی فرمان می گیرند و موقعی كه عیبی روی سیستم ایجاد شود و باعث قطع كلید می شود و لی در ولتاژهای پایین مثل ترانس 20KV چون استفاده كردن از رله های حفاظتی و بریكر ها مقرون به صرفه نیست از فیوز كاتد استفاده می كنند كه برروی ترانس 20KV (قبل از سكسیونر ) قرار می گیرد كه اگر فالتی بخواهد بر ترانس اعمل شود توسط این فیوز دیده می شود و به اصطلاح فیوز كاتد عمل می كند (می پرد) و باعث می شود كه ترانس از مدار خارج شود .

👇محصولات تصادفی👇

سئوالات آزمون A&P زمینه حقوق جزای عمومی تحقیق درباره آشنایی با طبقه بندی مواد اعتیاد آور به همراه نحوه استعمال مقاله آموزش زبان (استفاده از مواد آموزشی،كلاسهای انگلیسی) مقاله در مورد سیستم عامل لینوکس