according

مقاله تاریخچه سیستمهای حسابداری

مقاله تاریخچه سیستمهای حسابداریمقدمه .۱مروری بر تاریخچه حسابداری در اقوام مختلف.. ۴تاریخچه حسابداری در سایر کشورها : ۴تاریخچه حسابداری در ایران : ۱۴منطق حسابداری دو طرفه. ۲۱نحوه کامل شدن حسابداری دو طرفه : ۲۱معادله حسابداری.. ۲۵ مقدمه انسان از موقعیکه مفهوم مالکیت را فهمید، به طرق مختلف به ثبت حسابه

پاورپوینت فاز

پاورپوینت فاز 13 اسلایداسلاید یکفازsh2oh(shoh)4ch2ohفاز به حالت یک ماده گفته می‌‌شود. منظور از فاز در فیزیک زاویه می‌باشد.اسلاید دوبه قسمتی همگن (هموژن) و مشخص از یک ماده که در آن خواص فیزیکی و ساختار شیمیایی بصورت پیوسته (نه گسسته) تغییر کند، فاز گفته می‌شود.اسلاید سههر فاز توسط