according

دانلود داستان گفتن حكایت دل

*داستان گفتن حكایت دل*1-درست ! خیلی عصبی، خیلی وحشتناك عصبانی من خواهم شد و هستم ،اما چرا شما می خواهید بگویید كه من دیوانه هستم؟بیمار چشمهایم تند است، مختل كننده نیست، خسته كننده نیست. در با همه حالتها (حس) از شنیدنیهای بحران است.من شنیده بودم همه چیزها در بهشت و در زمین من چیزهای زیادی در جهنم شنی

فایل پاورپوینت تاریخ مصر باستان

دوره پادشاهی کهن در حدود ۳۰۰۰ قبل از میلاد مسیح مصر سفلی و مصر علیا توسط فرعونی بنام “تامر”با هم متحد شدند و اولین سلسله با یک سیاست واحد ترکیبی از دو فرهنگ را به مورد اجرا در آورد پس از گذشت این دوره که به تدریج معماری مصطبه آغاز می‌شود این دوره از سال ۳۲۰۰ تا ۲۰۴۰ قبل از میلاد به